23. Phải Ứng Phó Song Hành Đối Với Hai quốc gia

19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 74401)
23. Phải Ứng Phó Song Hành Đối Với Hai quốc gia
28-4-07 - 0:30 giờ sáng, trở về California

Bình tâm, sáng suốt, khách quan, nhận định rõ thế đứng của mình, vai trò mình, và phải chủ động trong mọi hành động và phải cương quyết đi cho đúng con đường mà mình đã định.

Con đường đã định là con đường gì?

Con đường phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc, hoàn toàn không có tính cách cá nhân vì danh hay lợi riêng. Con đường đã định thì phải có ý chí không thể để bị phe tả lẫn phe hữu, phe chống cộng, phe thân cộng, hay phe vì quyền lợi cho Mỹ hay cho tổ chức của họ giựt dây.

Con đường ta đeo đuổi cần một sự nhận định khách quan rõ nét. Không thể vì thương mà nói tốt, hay vì ghét mà nói xấu. Mà phải nhận định cho đúng.

Làm thế nào để có thể xây dựng Đạo Pháp và Dân Tộc trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước?

Ta không thể xây dựng một cái nhà gạch trên một mảnh đất thường xuyên bị động đất hay chịu ảnh hưởng của các cơn địa chấn.

Làm sao xây dựng Đạo Pháp và Dân Tộc trong một đất nước nghèo nàn, tụt hậu, dưới chế độ cộng sản như hiện nay?

Muốn xây dựng một căn nhà, một chiếc cầu, phải dựa vào hoàn cảnh, khí hậu, con người và đất đai của nơi đó. Các ý thức hệ ngoại bang sở dĩ đã đưa đất nước ra đến ngày hôm nay là vì không phù hợp với con người, tập tục, văn hóa, đạo đức, và tôn giáo của nước ta. Đi ngược lại đà tiến hóa của dân tộc là đi vào nghịch lý, nghịch đạo, khiến cho quốc gia không có phương hướng.

Muốn sửa một cái gì ta phải học ở cái đó. Một người thợ may không thể biết sửa chiếc xe hư, và ngược lại một người thợ máy không biết sửa chiếc áo để có thể mặc cho đẹp cho vừa.

Người Việt hải ngoại phải học thật nhiều về chính quê hương mình và dù muốn hay không phải chấp nhận thực thể của nó, và từ điều đó ta mới có thể đi đến cải sửa, giúp đỡ cho đất nước có một lối thoát. Sự ồn ào càng nhiều, cổ võ càng nhiều càng xa dần với quê hương, và ngày kiến quốc, lập quốc sẽ xa xôi vạn dặm.

Muốn giúp đạo ta phải có một nhận định chính xác những điều đúng và sai, có ích thật sự và không có ích trong thời hiện tại. Việc gì phù hợp với hoàn cảnh hiện tại nhất.

Ta có nên áp dụng những phương thức của thời đệ I hay đệ II Cộng Hòa vào trong hoàn cảnh hiện tại? Làm như thế thì có kết quả  gì? Và hậu quả gì?

Có bao nhiêu người thật sự vì đạo và có bao nhiêu người vì lợi ích cá nhân?

Có bao nhiêu người đã lợi dụng đạo để tạo đời? Dùng tôn giáo để bước những nấc thang trong chính trường tạo chức vụ lẫn tiền tài danh vọng?


Nếu kém sáng suốt ta sẽ tạo hoàn cảnh cho những kẻ trục lợi.

Đã bước qua bao ghềnh đá nay ta phải bước những bước đi cho vững. Vượt qua bao thác đổ nay ta phải vững tay chèo để thuyền không trở ngược lại chốn khởi hành.

Làm sao để phối hợp vai trò của mình vừa là người Việt hải ngoại, vừa là người Mỹ gốc Việt, và vừa là người Việt Nam?

Trong khả năng của mình ta phải đóng góp những gì cho tôn giáo của mình qua các chính giới Hoa Kỳ và ta phải đóng góp gì cho nhà nước Việt Nam để tạo thuận lợi cho việc phát triển Đạo Pháp?

Ta phải ứng phó song hành như thế nào mà đều có thể đóng góp cho cả hai bên Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và các bộ phận của nhà nước Việt Nam để chu toàn nhiệm vụ của ta đối với Dân Tộc và Đạo Pháp ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880