23. Không dễ dàng giải quyết vấn đề

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 75140)
23. Không dễ dàng giải quyết vấn đề

20-2-2006 – 11:30 giờ khuya

Tại sao những người suốt đời học chánh trị, làm chánh trị lại bị vướng mắc về chánh trị mà không gỡ được những gút mắc của đất nước thuộc phạm trù chánh trị?

Có lẽ nào một nhà chánh trị lại không giải quyết được vấn đề chánh trị?

Tất cả mọi ngành nghề đều có thể gặp gút mắc, khó gỡ, không lối thoát nếu “làm sai.” Từ chánh trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, tức sĩ nông công thương đều gặp xáo trộn, sai lầm bởi lãnh đạo của mỗi ngành nghề, mà trên hết là giới lãnh đạo của quốc gia.

Thượng bất chánh hạ tất loạn, hay trên sai lầm thì dưới sai lầm, trên bất tài thì dùng người bất tài. Trên tham nhũng thì dùng người tham nhũng. Thối nát của giới độc tài thường từ trên xuống dưới. Vì họ bất tài, bất chính tức không bao giờ chọn nhân tài hay hiền tài, mà phải chọn kẻ thiếu tài, thiếu đức để dễ sai biểu hoặc dễ cấu kết.

Việt Nam hiện nay là một con bệnh nan y khó trị, không thể một người giỏi về chánh trị mà có thể giải quyết được.

Sự hủ lậu, sự tham ô đã nằm trong bộ máy đương quyền như mắc cưởi, rất khó rứt ra vì nó dính líu nhau quá sâu xa, quá gần gũi như môi hở răng lạnh.

Dương suy âm thịnh đến hồi đảo lộn trở nên âm suy dương thịnh. Việc va chạm mạnh không thể không có được vì hận thù do chánh sách độc tôn tạo ra giữa những người cùng lý tưởng cùng chánh sách quá nặng. 82 triệu dân không còn là con số nhỏ để dễ dàng giải quyết vấn đề.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880