18. CƠ HỘI ĐỂ GIẢI THOÁT

26 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 70066)
18. CƠ HỘI ĐỂ GIẢI THOÁT

25-4-87,  9:50 AM

Luật nhân quả là luật của Thượng đế con người không có quyền xen vào. Con người xen vào thì đương nhiên sẽ bị hậu quả của luật đó xử phạt.

Con người muốn bước ra khỏi luật nhân quả phải chấm dứt mọi dấy khởi và phải nhận thức ngay mọi sự dấy khởi. Sự dấy khởi hay cái Muốn là nguồn gốc Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố. Cái Muốn phát nguồn từ cái Tôi ích kỷ. Khi cái Tôi không còn, sự dấy khởi của cái Muốn cũng không còn, con người sẽ được an nhiên tự tại nhẹ nhàng. Lúc đó thật sự có như không có, làm như không làm, biết như không biết. Lúc đó mới thật sự đạt được sắc tức thị không, không tức thị sắc. Lúc đó mới thoát được chữ Mệnh.

Cái gì là Thiên Mệnh và Nhân Mệnh?

Thiên Mệnh là sự giải thoát. Thượng đế đã cho con người mọi điều kiện để hướng mình đi đến giải thoát. Nhân Mệnh là chính con người đã tự kềm chế mình bằng tham vọng sân si hỉ nộ ái ố. Tất cả những phương tiện mà Thượng đế đã ban cho con người dùng để tự vượt qua hầu đi đến giải thoát thì con người lại dùng chúng để kềm chế mình tạo thêm nghiệp quả chồng chất để rồi cứ tự mình nhận lấy những nghiệp quả của chính mình tạo ra - không lối thoát.

Bất cứ giờ phút nào con người cũng có cơ hội để tự giải thoát - khi thức tỉnh phải dừng ngay mọi hành động, lời nói, khi bắt được những dấy khởi trong tâm thức mình. Phải thật sự thành thật với chính mình để mình không gạt mình bằng mọi lý do lấp liếm. Phải bước ngay ra hoặc tránh bước của bộ máy nhân quả ấy của Thượng đế. Bộ máy không thiên vị cho bất cứ ai, không nhận sự khẩn cầu của bất cứ ai và nhân nhượng cho bất cứ ai.

Bước ra ngoài luật nhân quả là ta bước vào Thiên Mệnh.

  

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880