16. PHẢI BIẾT RÕ CÁC GIÁC QUAN

26 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 73678)
16. PHẢI BIẾT RÕ CÁC GIÁC QUAN

12-4-87, 9:07 am

Phải dùng Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý như những phương tiện để ta có dữ kiện trong đời sống. Tuy nhiên ta không bị chúng ảnh hưởng mà phải dùng chúng theo mỗi hoàn cảnh sao cho phù hợp.

Làm sao biết làm gì cho phù hợp? Vậy nghĩ nói và làm phải dựa vào đâu nếu không bị ảnh hưởng của giác quan?
Khi không còn bị ảnh hưởng của giác quan mới có sáng suốt mới hiểu người hơn, thương người hơn. Không nghĩ tốt xấu và lúc đó mới biết lúc nào nói đúng và hành đúng, mới không gây nhân quả xấu.

Lục giác là gì?

Là biết rõ sáu giác quan. Trước hết phải biết cho tường tận sáu giác quan của mình. Khi hiểu sáu giác quan của mình mới bắt đầu thương và hiểu con người. Khi hiểu thương con người thì không còn ta và người mà ta và người là một. Lúc đó ta bắt đầu sống theo nguyên lý nhất nguyên thì Thiên đàng, Trần gian, Địa ngục là một. Không còn phân như xưa. Sự ước muốn thoát khỏi trần gian không còn. Sự sợ hãi đi xuống địa ngục cũng chấm dứt. Sự đắc Đạo cũng không mà đạt Đạo cũng dứt. Ta chỉ còn sự sống Bất Diệt trong ta.

   

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880