149. Trụ tâm không trụ tánh

07 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 76598)
149. Trụ tâm không trụ tánh

9-5-2003 - 8:00 sáng

Mọi việc làm đều là bổn phận và sứ mạng. Tâm phải trụ luôn luôn mới biết mình cần làm gì và không nên làm gì.

Trụ tâm nhưng không trụ tánh. Tánh phải biến chuyển theo mỗi hoàn cảnh, cảnh ngộ và môi trường. Tánh biến chuyển và lục căn lục trần chuyển biến theo mỗi công việc và phận sự. Tánh biến chuyển nhưng tâm vẫn trụ vẫn biết mình là ai, phải làm gì, bổn phận như thế nào để điều động mỗi cơ năng.

Như vậy tánh động mà tâm trụ, làm chủ mọi cơ năng. Ta hướng dẫn lục phủ ngũ tạng, lục căn lục trần, chứ cơ thể, tình cảm, xúc cảm không làm chủ ta và hướng dẫn ta.

Ta là chủ nhân ông của con người máy trần gian với đầy đủ hỉ nộ ái ố, với đầy đủ cơ năng của một con người.

Như vậy ta có sống bình thường và hòa đồng với con người vừa phải thực hành sứ mạng được không?

- Không, nếu ta để con người máy trần gian điều động và lôi kéo ta theo mọi sở thích của nó.

- Được, nếu ta luôn luôn trụ tâm, biết mình, tự nhắc nhở mình là ai, không bao giờ lầm mình là con người máy trần gian, mà phải nhớ phận sự mình đến đây làm gì và mình vừa phải chu toàn bổn phận con người vừa phải chu toàn bổn phận trong bộ máy huyền cơ.

Phải biết trụ tâm mới biết mình phải làm gì và cần làm gì để không chạy theo các phong trào của thời đại. Ta không cần gây tiếng tăm mà ta cần phải âm thầm làm việc, kiên nhẫn phục vụ theo một con đường vững vàng cho dân tộc và Đạo Pháp.

Thời cơ biến chuyển không ngừng theo mưu đồ và sách lược của những người làm chánh trị từ bên trong lẫn bên ngoài quốc gia Việt Nam, lẫn trên thế giới.

Thời trời nằm trong thiên cơ ngoài sự dự đoán của con người. Căn bệnh lạ (Sars) là một thí dụ điển hình cho một số quốc gia, làm thay đổi cục diện của Việt Nam và Trung Quốc, ngoài tất cả dự liệu của các nhà lãnh đạo còn quá u mê không chịu đi theo chiều hướng nhân loại. Lòng dân là lòng trời. Đi ngược lại sẽ chịu tai ương không lối thoát.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880