128. Chương trình làm việc cho nửa năm 1997

07 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 72543)
128. Chương trình làm việc cho nửa năm 1997
Tháng 6-1997

Từ đây không còn đọc sách nhiều nữa mà dành thì giờ nhiều cho công việc.

Phải chuẩn bị cho hai quyển Lên Đường và Lời Thầy Dạy. Quyển Lên Đường ra trước. Lời Thầy Dạy ra mắt sau khoảng năm 2000. Trong thời gian này phải đi Washington D.C., và ra mắt sách tại Orange County.

Đó là những việc cần làm để phổ biến tư tưởng Đạo và vận động cho sự tranh đấu chống đàn áp tại Việt Nam. Không phải là việc làm cá nhân nên không nên thụt lùi muốn trốn tránh. Sự đi lại tốn kém được xem như bổn phận và nương theo quyển sách để đi vận động cho những tư tưởng xây dựng lại Việt Nam chớ không phải cho cá nhân. Điều chánh yếu là phổ biến con đường sáng cho Việt Nam, gỡ rối cho Việt Nam. Biết như vậy thì tất cả mọi công việc đi đứng đều được xem như bổn phận phải làm, dù muốn tránh né cũng không được.

Quyển Cô Bé làng Hòa Hảo là đời sống. Lời Thầy Dạy là Đạo, là lời dạy của đấng Thiêng Liêng đối với người có sứ mạng lo cho Đạo, lo cho đất nước Việt Nam. Để cho toàn dân Việt Nam biết người có sứ mạng làm việc học hỏi bất vụ lợi, đã được ơn trên chọn lựa và hướng dẫn, dạy dỗ ra sao. Quyển này phổ biến Thiêng Liêng có sắp xếp, có chương trình làm việc hẳn hòi, nhằm phục vụ và truyền mối Đạo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880