12. Truyền Tâm Giáo Mới Đúng Là Chánh Đạo

11 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 76524)
12. Truyền Tâm Giáo Mới Đúng Là Chánh Đạo

7-4-07, 4:30 giờ sáng

Làm việc đạo phải hy sinh toàn diện, tức ở mọi khía cạnh, ngay cả mạng sống của mình. Dù bị đe dọa cả tính mạng cũng không lùi bước. Bước vào Đạo chỉ có tiến chớ không có lùi, vì đó là việc chung. Vì đó không phải là tương lai của mình hay của gia đình mình, mà cho cả một quốc gia dân tộc, hay rộng lớn hơn là cho một Thế Giới Đại Đồng.

Đạo phát từ Tâm, mà Tâm vô giới hạn, không biên giới, mà là vô biên giới.

Hành Đạo không phải chỉ là làm việc đạo, mà hành đạo là đi trên con đường đạo và phải chịu bao thử thách cam go. Phải bị nhồi cho nhuyễn. Phải gặp cấp thấp rồi dần dần đến cấp cao mới có đủ khả năng ứng phó, từ đối đáp cho đến thu hút nhân tâm.

Thu hút khác với thu phục. Thu phục là còn hơn thua, tranh cãi, cao thấp, còn lý luận phải trái, tức còn dùng lý lẽ. Thu hút là sự khâm phục tự nhiên vô ý lẫn vô lời. Đó mới là đạo vì Đạo Bất Cầu Ngôn. Đó mới là “Tâm Truyền Tâm.”

Vì thế tại sao có những người chân tu, khi ta mới đối diện đã đem lòng quý mến, ngưỡng mộ. Dù có đối đáp chỉ là tượng trưng. Vì thế Tâm phục quan trọng hơn là khẩu phục, mà khi Tâm phục rồi thì lẽ đương nhiên khẩu sẽ phục.

Người tu chân thật thì không phải truyền giáo mà phải dùng chữ Truyền Tâm Đạo mới đúng nghĩa. Vì truyền giáo là truyền lý thuyết. Có biết bao nhiêu người truyền giáo, thu phục hàng vạn tín đồ, nhưng có bao nhiêu người vào tôn giáo đó mà trở nên người tốt.

Truyền Tâm Giáo mới đưa con người đến tâm lành tánh thiện dù cho họ không theo mình hay tôn giáo nữa, nhưng họ theo tâm thiện của mình.

Phương pháp tu tập của Đức Thầy là đào tạo tín đồ trở nên những người truyền tâm giáo, hành đạo, cứu đời, không khuyên con người theo tôn giáo của mình, mà chỉ thương người như thương mình, chia cơm sẻ áo, ban rải tình thương, chứ không kêu gọi ai hay buộc ai phải vào tôn giáo mình mới được hưởng phúc lợi.

Truyền Tâm Giáo mới đúng là bước vào Chánh Đạo.

Ngày sinh nhật 20 tháng 2 âm lịch Đinh Hợi
Viết tại khách sạn Thiên Xuân,Lê Thánh Tôn, Sàigòn.
Sau buổi chiều làm việc với Bảo và Khánh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880