110. Sự phối hợp giữa Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 93150)
110. Sự phối hợp giữa Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo

14-9-05 – 10:00 giờ sáng

Phải chăng Cao Đài đi về cực hữu trong khi Phật Giáo Hòa Hảo đi về cực vô?

Cực hữu của Cao Đài với những thánh thất, cùng các hàng giáo phẩm, ngôi thứ, và bao gồm các vị địa tiên cũng như thiên tiên, và thờ Thiên Nhãn.

Cực vô của Phật Giáo Hòa Hảo không lập chùa chiền, không có hàng giáo phẩm, thờ bức trần dà bao gồm các màu sắc hòa lẫn để biểu lộ tánh không, phương thức truyền đạo đi vào tâm qua các công tác từ thiện.

Hai đường lối này phân hai hay để đi đến hợp nhất, nhưng làm cách nào để hợp nhất, và có đủ tiêu chuẩn để đi đến hợp nhất hay không?

Câu hỏi và sự trả lời đều đến cùng một lúc. Không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân từ sự sắp xếp của Bề Trên. Tất cả đều nằm trong sự vận hành chung từ Thiên Niên Kỷ. Tất cả đều có ngày giờ. Dấu mốc của thời gian để cả hai cùng sứ mạng đối với Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo phải phối hợp và hợp nhất để phục vụ cho nguồn Đại Đạo.

Cao Đài là hữu thể, Phật Giáo Hòa Hảo là vô thể, để phối hợp ra Trung Thể, đường lối của quốc gia Việt Nam sau này. Phải phối hợp với TRÍ của Cao Đài và TÂM của Phật Giáo Hòa Hảo để xây dựng vì Phật Giáo Hòa Hảo là nền, mà Cao Đài là sườn. Cần phối trí để xây dựng lại Căn Nhà Dân Tộc bị đổ nát bởi sự đột phá của hai giới quốc gia và cộng sản.

Trong cộng sản có vô thần cùng cả hữu thần, và trong quốc gia cũng vậy. Tất cả đều có thiện lẫn ác mà kẻ ác thì nhiều thiện thì ít, cho nên mới phá hoại đất nước gây bao cảnh máu đổ tương tàn.

Cả hai đến mặt đất này cùng một thời gian, phát triển cùng một thời gian, gặp hoạn nạn cùng một thời gian, lưu vong cùng một thời gian, và chịu cùng một nghịch cảnh, nhưng đều vượt qua oán thù riêng tư để đi đến hợp nhất trong Tâm Đạo sẽ khiến giới lãnh đạo cộng sản quý trọng tinh thần bao dung này.

Tâm Đạo và Trí Đạo phối hợp sẽ đưa đến Trung Đạo giải tỏa cho đường lối bế tắc của quốc gia trong thời kỳ loạn tâm quẩn trí vì các áp lực ngoại bang.

Khi Tâm lực và Trí lực mạnh sẽ có Dũng lực để vượt mọi khó khăn của nội tâm và ngoại cảnh hầu có khả năng đối phó nhịp nhàng với mọi áp lực trong lẫn ngoài Việt Nam, tức áp lực của cộng đồng chủ nghĩa cộng sản trong nước, lẫn cộng đồng chủ nghĩa quốc gia ở hải ngoại.

Hai thái cực này sẽ suy yếu dần, nhưng vì tâm con người còn yếu đuối khó có thể chấp nhận sự thật này. Không chấp nhận sự thật vì họ cùng yếu đuối nội tâm, lẫn thiếu dũng chí vì tự ái cá nhân không biết đặt trọng tâm vào việc phải hy sinh cá nhân cho quyền lợi của dân tộc, hiện đã trên 80 triệu người, đa số là giới trẻ.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880