100. Phải chịu đựng nếu muốn đóng góp

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76062)
100. Phải chịu đựng nếu muốn đóng góp

28-11-2006 – 10:30 giờ tối

Tha Tâm Thông
Trí Tâm Thông
Trí Huyệt
Tâm Huyệt
Thông Huyệt

Người tu trước nhất phải thông suốt phần trí tuệ, tức trí sáng suốt. Tâm cũng phải sáng suốt, tức tâm định, trí định, đi đến đại định đại từ đại bi.

Tâm không thể thông, trí không thể thông, nếu không diệt ngã, để đạt đại định.

Khi con người ở thể đại định sẽ đạt Thông huyệt. Tức các huyệt đạo được lưu thông trong cơ thể khiến cho tâm thân ý được nhịp nhàng điều hòa. Tâm Trí và Thân hay tim, mạch và óc được nhịp nhàng hòa điệu.

Tiểu vũ trụ được thông đạt thì sẽ nhịp nhàng hòa điệu cùng đại vũ trụ, sẽ tiếp nhận được những chuyển biến của cơ trời.

Như thế khi ta nghĩ, ta nói, ta viết mới hợp với lòng người, lòng Trời, hay cơ Trời, còn gọi là Thiên Cơ.

Thiên cơ không phải là việc đến theo sự suy diễn, tính toán, ước muốn hay ước vọng của người nói, người viết.

Thiên cơ là việc xảy đến, chuyển biến trong tương lai theo sự vận chuyển của tam thiên đại thiên thế giới, bao gồm cả một bộ máy khổng lồ mà mắt trần tai trần không thể nghe thấy. Người tiếp nhận chỉ có thể biết được qua sự tiếp nhận của các luồng năng lực (energy) cực mạnh mà cơ thể con người phải chịu đựng những chuyển biến mạnh khi thu nhận. Cơ thể huyết mạch, bắp thịt, tức toàn bộ tuần hoàn phải bị xáo trộn đau đớn vì nguồn thiên lực này.

Tóm lại, muốn đóng góp cho Đạo, cho Đời, cho Nhân loại, không phải là một điều dễ. Muốn chu toàn bổn phận và phận sự phải chịu gian khổ từ nhiều mặt. Nếu đã biết thì phải chịu đựng. Không có con đường nào khác hơn được.

T.B.: Vừa trải qua hai ngày đau nặng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880