100- SỰ TRỐNG KHÔNG CỦA BÁT NHÃ

19 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 85870)
100- SỰ TRỐNG KHÔNG CỦA BÁT NHÃ

24-6-97 - 6:00 giờ sáng

Như thế nào là Trí Tuệ Bát Nhã?


Như thế nào là Trí Tuệ trống không?


Bát Nhã là gì? Và trống không là gì?


Trí Tuệ Bát Nhã có dựa vào suy tư không?


Khi suy tư có Bát Nhã không?

 

Có trống không thì không suy tư vì suy tư thì dựa vào suy luận, dựa vào quá khứ, bao gồm thành kiến, dữ kiện, trong đó có thời gian và không gian của tiến trình phát triển.

 

Trí Tuệ Bát Nhã nằm trong sự trong sáng của thì hiện tại. Thì hiện tại là sự hiện hữu nhất thời của sáng tạo. Khi sáng tạo ta có sự bột phát tự nhiên gắn liền với tiến trình của tiến hóa nhưng không bị ảnh hưởng của mọi định luật con người.


Tất cả những tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật cũng như tri thức đều phát triển tự do không bị kềm chế theo định luật  con người.


Khi nhìn một tác phẩm nghệ thuật lẫn tôn giáo mà bị lệ thuộc bởi lý luận hoặc là sự vay mượn, gò bó, sợ hãi, tức chưa được tự do giải thoát.


Muốn có sự sáng tạo, mọi tác phẩm phải phát từ sự trống không của Bát Nhã Ba La Mật. Ba La Mật là suối nguồn của trung tâm vũ trụ không do loài người tạo lập mà do Thiêng Liêng phát khởi.  Đó là Trung Tâm của Càn Khôn Vũ Trụ nơi mà loài người không với tới được. Đó là Nơi Phát Nguồn  của Mọi Nguyên Lý Duyên Khởi. Thiếu nó là mọi sự bị ngưng đọng và mọi sự sống, mọi sáng tạo, tiến hóa đều ngưng và đi đến tắt ngúm. Đó là sự tận diệt vì mọi sự sống đều ngưng như một ngọn đèn bị tắt.

 

Con người muốn trường tồn, muốn nhận sự sống, muốn tiến hóa phải thức tỉnh. Phải ngưng sự mù quáng, bị điều động bởi tham sân si hỉ nộ ái ố, tức phải tỉnh thức để không còn bị điều khiển ảnh hưởng của lục căn lục trần đã che mờ căn trí sáng suốt, che mờ sự sáng trong, suối nguồn của sự sáng tạo. Khả năng tiếp nhận suối nguồn bất tận của sự sống, tiếp nhận để tiến hóa tiếp tục sự liên tục của vũ trụ, tránh sự hủy diệt của hoàn cầu.


Thế giới ngày nay là một thế giới tối tăm không nhận thức được quả địa cầu nay như ngọn đèn sắp tắt để mải mê lợi danh tiền tài, tham lam ích kỷ. Sự trì trệ đã thấu đến cõi tam thiên (luôn luôn che chở cho sự trường tồn của vũ trụ tránh sự hủy diệt của loài người).

 

Vì sao có sự trì trệ như hiện nay?


Vì lòng tham, vì sư ï ích kỷ.


Các vị chư thiên xuống thế lập đạo, đưa một con đường sáng giúp cho loài người giữ gìn sự tiếp nhận của suối nguồn năng lượng không bao giờ dứt của càn khôn vũ trụ. Những người đại diện tôn giáo, đại diện chư thiên đã không thi hành đúng chức năng và vai trò của mình nên chư thiên phải trở lại trần gian này với các vai trò tầm thường của xã hội hầu gióng lên tiếng chuông bất diệt thức tỉnh loài người. Thức tỉnh những người khoác áo nhà tu đã không làm tròn bổn phận tại trần gian. Thay vì tu tập để đi đến sáng suốt, thì họ đã bị tài lực và vật lực, lòng tham vọng chức cao quyền trọng, mâm cao cỗ đầy, được mọi người trọng vọng cúi đầu tuân lệnh nên đã tối tăm che mờ căn trí.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880