1. ĐẠO (TAO, THE WAY)

26 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 77828)
1. ĐẠO (TAO, THE WAY)

4-1984

*Còn chấp là còn mù.

*Khi tín đồ của một tôn giáo bỏ chấp họ sẽ thấy con đường bảo tồn và phát triển Đạo.

*Khi người cùng một đạo không đoàn kết được thì đừng kêu gọi người bên ngoài đoàn kết.

*Nếu mình thấy được cái hay của Đạo mình mà không thấy cái hay của Đạo người khác thì cái thấy đó không giúp gì được cho mình.

Tao, The Way

Each religion gives you one way.

Many religions give you many ways

If people can find "The Way".

They don’t need to follow many ways

The reason that there are many ways

is because people cannot find "The Way".

tạm dịch:

Đạo hay Con Đường

Mỗi tôn giáo cho ta một con đường đến Đạo

Nhiều tôn giáo cho ta nhiều con đường khác nhau

Nếu người ta tìm thấy Đạo

Người ta sẽ không cần đến nhiều đường.

Lý do chúng ta có nhiều đường

là vì chúng ta không tìm thấy Đạo.

*There is no way which goes to Tao because Tao is The Way.

tạm dịch:

*Không có con đường đưa đến Đạo vì Đạo chính là Con Đường.

*If you want to find Tao, you have to go back to your innermost reality.

tạm dịch:

*Nếu muốn tìm thấy Đạo chúng ta phải trở về với chơn tâm (bản lai diện mục) của chính mình.

*Muốn làm việc Đạo phải hết sức kiên nhẫn và quên mình. Việc gì dù khó đến đâu, dù mình không muốn làm, Đạo cũng giúp mình làm được. Đạo giúp ta chế ngự cái ngã để phục vụ tha nhân.

*Biết Đạo không phải là biết kinh giảng, sách vở, lý thuyết. Biết Đạo là biết làm người, biết sống sao cho ra con người để không trái với trật tự thiên nhiên của Trời Đất.

*Con người làm khổ con người bằng cách đảo lộn hết tất cả trật tự thiên nhiên bằng chính những luật lệ thiển cận của họ. Thượng đế luôn luôn thương yêu con người và bao bọc che chở cho tình thương chân thật của họ.

*You cannot know Tao through other people’s experiences and feelings. You should have your own.

tạm dịch:

*Người ta không thể hiểu Đạo qua kinh nghiệm và cảm ứng của người khác mà phải qua chính kinh nghiệm và cảm ứng của riêng mình.

*If you want to know Tao, go and find it by yourself.

tạm dịch:

*Nếu muốn hiểu Đạo phải tự chính mình đi tìm Đạo.

*Sufferings lead to Tao.

tạm dịch:

*Sự đau khổ đưa đến Đạo.

*To understand Tao, you do not turn only 180 degrees but 360 degrees.

tạm dịch:

*Muốn hiểu Đạo ta không chỉ quay mình nửa vòng mà phải quay mình cả vòng.

*The students of a Great Master will always stay in darkness if they follow his teachings without understanding.

tạm dịch:

*Tín đồ của một vị Giáo Chủ sẽ ở trong bóng tối mãi mãi nếu chỉ làm theo lời giảng huấn mà không hiểu được ý nghĩa của những lời đó.

*Người thực tâm lo cho Đạo thường bị ghét bỏ và phê phán vì họ dám nói lên cách thức hành Đạo sai lầm của đồng đạo.

*Đặt mục đích làm thơm danh cho Đạo là sai lầm vì Đạo tự nó đã có giá trị vĩnh cửu.

*Người có Đạo phải xét lại hành vi, tư tưởng của mình vì chính mình bị hoen ố chứ Đạo không bị hoen ố.

*Sống trong tình thương đại đồng, ta luôn luôn được an lạc sung sướng. Sống trong tình thương vị kỷ ta luôn luôn bị sầu muộn liên miên.

*Giúp Đời khi chưa rõ con đường mình đi là hại Đời.

*Giúp Đạo khi chưa rõ Đạo là hại Đạo.

*Chưa chiến thắng được cái tôi là chưa bước vào con đường Đạo.

*Mọi người đang đi trên con đường gọi là Đạo, nhưng phải thấy Đạo và hành Đạo thì mới đạt Đạo.

*Ta không thể thấy Đạo bằng lý luận mà bằng sự cảm nhận.

*Chỉ khi nào biết rõ rằng mình chưa biết Đạo, ta mới thật sự tìm Đạo. Khi thấy Đạo rồi ta mới biết được con đường nào là con đường bảo tồn và phát triển Đạo.

*Đạo rất giản dị và cũng rất khó. Vì giản dị nên người ta chưa biết. Và vì khó nên người ta tưởng người ta biết rồi (qua kinh giảng, lý thuyết, sách vở) mà chưa biết.

*Cũng vì Đạo rất giản dị và rất khó nên biết mà không biết. Nếu Đạo mà diễn đạt được bằng ngôn ngữ thì chưa phải là Đạo.

*Muốn bảo tồn và phát triển Đạo, phải biết áp dụng những giáo điều của vị Giáo Chủ của mình vào hoàn cảnh mới cho kịp với trào lưu tiến hóa của nhân loại.

*Nếu ta chỉ hiểu giáo điều và thuộc lòng giáo điều, rồi khư khư cất giữ nó thì dù Đạo của ta có hay đến đâu cũng sẽ bị rơi vào sự quên lãng (sẽ bị mai một).

*Ta đừng chê người khác mù khi ta cũng đã từng mù.

*Nếu đã có người kiên nhẫn mang ánh sáng đến cho ta thì tại sao ta không cố kiên nhẫn để mang ánh sáng đó truyền đi cho những người khác?

*Vì Đạo thật giản dị mà cũng thật khó nên nhiều khi người dốt đã biết Đạo lại tưởng chưa biết (thiếu tự tin) còn người trí thức chưa biết lại tưởng biết rồi (quá tự tin).

*Càng thấy chưa hiểu Đạo thì càng đến được gần Đạo hơn.

*Muốn làm Đạo thời nào phải hiểu cho thấu triệt con người thời đó.

*Không phải chỉ người ăn ở hiền lành mới sẽ hiểu Đạo mà những người ăn ở ác độc cũng có thể sẽ hiểu Đạo vì họ sẽ phải trực diện với lương tâm.

*Tao is very simple but people make it complicated.

tạm dịch:

*Đạo rất giản dị nhưng con người làm cho nó trở thành phức tạp.

*Người có Đạo không hẳn phải là tín đồ của một tôn giáo.

*Nhiều tín đồ của một tôn giáo sống cả đời cũng chưa biết Đạo.

*Đạo có mà không không mà có.

*Đạo khó mà dễ, dễ mà khó.

*Đạo giản dị mà không giản dị, dễ hiểu mà cũng khó hiểu.

*Đạo là Đời mà Đời cũng là Đạo.

*Tín đồ của một tôn giáo mà chưa biết Đạo cũng như căn nhà tăm tối chưa vặn sáng ngọn đèn.

*Đạo là một con đường nên không cao, không thấp và là một sự tiếp nối của Nhân Đạo và Thiên Đạo để đưa con người đến Toàn Thiện Toàn Mỹ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880