72.- PHÁP THÂN BIẾN HÓA VẠN NĂNG

13 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 72653)
72.- PHÁP THÂN BIẾN HÓA VẠN NĂNG

Làm sao để sống lại mọi cảm giác và cảnh ngộ của quá khứ mà không bị đi vào tưởng tượng hay ảo tưởng?

Phải xóa bỏ ấn tượng thời gian, hòa nhập quá khứ với hiện tại. Buông bỏ thành kiến và những hình ảnh sinh hoạt đã xảy ra từ điểm quá khứ đã lựa chọn cho đến hiện tại.

Pháp thân không dựa vào hoàn cảnh, cảnh ngộ. Pháp thân không sống phân biệt quá khứ hiện tại và tương lai. Đối với pháp thân, quá khứ hiện tại tương lai là một, mọi hoàn cảnh, cảnh ngộ là một.

Pháp thân hiện diện luôn luôn ở mọi dấu mốc của thời điểm. Pháp thân dựa vào thân xác nhưng cũng đồng thời sống ngoài thân xác và vì thế nên không lệ thuộc vào thân xác cũng như cảnh ngộ.

Pháp thân hiện diện cùng với thân xác và đồng thời biến hóa vạn năng, có thể đến hay đi khắp mọi nơi. Thân xác bị gò bó bởi đời sống, tập tục, tôn giáo lễ nghi nhưng pháp thân không bị gò bó. Thân xác bị gò bó bởi khả năng của con người nhưng pháp thân sống ngoài sự gò bó của xác người và có khả năng thiên biến vạn hóa ngoài trình độ kiểm soát của con người.

Pháp thân có khả năng ngoài khả năng của bộ óc con người nên không nằm vào ảo giác hay ảo tưởng của bộ óc.

Một thể xác của con người thân ngoại thân hay có pháp thân có bị hại không?

Pháp thân đứng trên sự hiểu biết của trí đời, biết được quá khứ lẫn vị lai nên loài người không hại được.

Không ai có thể hại được Đức Huỳnh Phú Sổ vì ngài là Pháp Thân (3) của Phật. Ngài biết trước mọi việc xảy ra. Những gì Ngài làm đều có lý do. Sự vắng mặt của Ngài là để xây dựng nền móng chống Vô Thần của khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Đó là việc cần phải có cho việc phục hưng đất nước sau này.

Vậy Ngài ở đâu?

Đức Huỳnh Giáo Chủ hiện diện ở khắp nơi vì Pháp Thân của ngài không bị giới hạn bởi thân xác và ngoại cảnh.

Chúng ta hãy vững tin, khi Pháp Thân của Ngài xuất hiện xây dựng đạo pháp và dân tộc, lòng người sẽ như một. Sẽ có sự thay đổi biến chuyển nay mai.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880