4.- PHẬT TÁNH

13 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 72255)
4.- PHẬT TÁNH

Phật là người biết đúng và hiểu rõ ràng xuất xứ cảm xúc của mình.

Hiểu rõ xuất xứ cảm xúc của mình để làm gì?

Để hiểu rõ mình và hiểu rõ người.

Để làm gì?

Để sống như thế nào cho hòa hợp giữa mình và người, cho đúng với lẽ Đạo, cho phù hợp với trật tự thiên nhiên của Trời Đất, để giữ sự trường tồn của vũ trụ.

Trước khi biết đúng và hiểu rõ cảm xúc của mình thân tâm ta phải được tinh khiết ta mới nhận thức được rõ ràng cảm quan của mình, của mình đối với người và của người đối với mình.

Hiểu rõ cảm quan của mình, của mình đối với người và của người đối với mình ta mới có sự sáng suốt.

Sự sáng suốt đó là Phật tánh, là tình thương thật sự ? không bị chi phối bởi thương và ghét, tốt và xấu. Đó là tình thương không có khởi nguồn.

Đó mới thật là Tâm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880