34. Hiến pháp Hoa Kỳ đã bao lần cứu nguy đất nước

14 Tháng Tư 20229:48 CH(Xem: 825)
34. Hiến pháp Hoa Kỳ đã bao lần cứu nguy đất nước
34. HIẾN PHÁP HOA KỲ ĐÃ BAO LẦN CỨU NGUY ĐẤT NƯỚC

7-11-2020 – 9 giờ tối

Tuy Hoa Kỳ lập quốc sanh sau đẻ muộn hơn nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng những vị viết ra Hiến Pháp Hoa Kỳ là những Chơn Nhơn của thời cận đại và làm gương sáng cho hậu thế, những lãnh đạo của các quốc gia có lịch sử hàng trăm, hàng ngàn năm trước phải noi theo.

Hiến pháp Hoa Kỳ được viết ra để bảo vệ lẽ phải là sự thật, đó là chánh trị của chánh đạo mà các đảng phái Hoa Kỳ, và từ lập pháp, hành pháp, tư pháp phải tuân thủ để quốc gia được vững mạnh lâu bền vì có sứ mạng duy trì sự cân bằng của thế giới không bị ngả qua phương hướng vô thần muốn cai trị con người bằng sự ích kỷ, lòng tham, và ác tâm không màng tội ác, kể cả lũng đoạn các quốc gia khác hầu thống trị với tham vọng thống lãnh trái đất.

Chân nhân thời cận đại là những bậc có trí tuệ, giác ngộ không phân biệt tôn giáo, đảng phái, hay màu da, sắc tộc, nhất là vượt được ý thức hệ hay đảng phái.

Họ viết Hiến Pháp cho lợi ích toàn dân và để bảo vệ đất nước được vững vàng trước mọi áp lực ngoại bang, lẫn những thế lực ngầm dùng đồng tiền để lũng đoạn và điều hành đất nước Hoa Kỳ.

Trong quá khứ, đã không biết bao lần Hiến Pháp đã cứu đất nước Hoa Kỳ thoát bị ngửa nghiêng hay lụn bại mà luôn luôn trở lại quân bình và tiến bộ để lãnh đạo thế giới và bảo vệ những nước khác trước họa xâm lăng của các thế lực bạo động hơn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880