02. Cùng suy ngâm lời Đức Thầy

14 Tháng Tư 20221:33 SA(Xem: 885)
02. Cùng suy ngâm lời Đức Thầy
2. CÙNG SUY NGÂM LỜI ĐỨC THẦY

23-3-2020 – 5 giờ sáng

Khi con người đi đến cực ác thì vòng tròn âm dương sẽ xoay chuyển, không phải xoay chuyển nhẹ nhàng mà xoay chuyển một cách mạnh mẽ, làm cho thế giới đảo điên.

Con người dựa vào quyền lực, sức mạnh, sự thông minh dựa trên khoa học, quân sự, muốn thống lĩnh thế giới, đi ngược lại tình thương của đấng Tạo hóa, đi ngược lại trật tự của thiên nhiên. Chính con người đã gây nên đại họa từ tội ác, từ sự ác tâm mất cả tánh người, thì Tạo hóa, Ông Trời sẽ ra tay.

Trong bao năm qua đã xảy ra biết bao trận dịch từ Sars, bò điên, heo, gà, vân vân. Nay lại đến Corona, là con vi trùng mạnh nhất và khó trị nhất. Người già chết hàng loạt và họ tái sanh rất đông trong thời gian tới.

Khắp hoàn cầu khiếp vía bay hồn, tất cả các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa và tu tập tại gia vì hoàn cảnh. Tất cả các sinh hoạt buôn bán, giải trí, thể thao... đều bị bãi bỏ, ngay cả ngày Olympic tại Nhật Bản.

Nếu biết tu tập, đây là một cơ hội cho mọi người cùng dừng lại để tu tâm và khai tâm cho trong sáng. Tự xét mình để cùng nhau sửa đổi trở về với tâm lành, tánh thiện, như lời Đức Thầy đã dạy, trong Sấm Giảng quyển 4: Giác Mê Tâm Kệ (câu 1 đến câu 4):

“Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện,
Tìm con lành dắt lại Phật đường.
Thương dân hiền giáo đạo Nam phương,
Đặng chỉ ngõ làm lành, lánh dữ.”

Là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, chúng ta cùng nhau suy ngẫm lời Đức Thầy dạy suốt 80 năm, từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, 1939, Phật Giáo Hòa Hảo được Ngài khai sáng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880