67. - KHỐI TÍN ĐỒ TỰ LÃNH ĐẠO

08 Tháng Mười 20206:31 CH(Xem: 1343)
67. - KHỐI TÍN ĐỒ TỰ LÃNH ĐẠO
28-7-2019 - 10 giờ sáng

Muốn phục hưng Chánh Pháp thì phải chấp nhận thay đổi, rồi từ đó mới chuyển đổi theo đường hướng nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển Đạo, xiển dương Chánh Pháp.

Trên con đường làm sáng tỏ tôn chỉ hành đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo sẽ có những hiện tượng xáo trộn xảy ra do sự va chạm giữa những người muốn dùng nhân cơ nhằm mưu cầu lợi danh cho tham vọng cá nhân. Vì thế, sự va chạm giữa chánh đạo và tà đạo, tà đạo và tà đạo, nhằm tranh chấp quyền lợi, danh vọng sẽ diễn ra rất mạnh, từ trong nước đến hải ngoại, càng lúc càng nhiều, để dần đi đến sự thanh lọc, chuẩn bị cho thời đại mới hầu phát triển tôn giáo dân tộc trước nạn ngoại xâm.

Những kẻ đi sai đường lối của Đấng Tôn Sư sẽ dần dần bị lột mặt nạ, và thân bại danh liệt vì đã “lấy đạo tạo đời” bấy lâu nay.

Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo, tám chữ thiêng liêng ra đời lần lượt tại Việt Nam với mục đích lấy Từ Bi Bác Ái hướng dẫn con người đi đến giải thoát, giáo độ dân Việt Nam biết lo tu hành chân chất, biết yêu thương nguồn cội và quê hương, để giữ nước và phát triển đất nước, vì Nước Việt Nam là Cõi Trung Ương sau này đối với thế giới.

Tất cả những mưu toan đi ngược lại mục đích Lập Đạo Cứu Đời của Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ đều sẽ bị tiêu trừ.

Ngày nay, tất cả tín đồ đều có tiếng nói qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Phật Giáo Hòa Hảo là khối quần chúng tự phát theo sự thành tâm, và sự hướng dẫn bởi lòng thành của tín đồ đối với Đấng Tôn Sư.

Đức Thầy dạy tín đồ tu tâm dưỡng tánh, vì thế họ cất tiếng nói hay hành xử theo sự thức tâm và  giác ngộ trước tất cả những sai trái đối với Đạo.

Vì vậy, Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương do khối tín đồ tự lãnh đạo vì hành y theo lời dạy của Đức Tôn Sư.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880