49. - TÌNH YÊU NHÂN LOẠI CỦA ĐỨC THẦY

08 Tháng Mười 20206:23 CH(Xem: 1533)
49. - TÌNH YÊU NHÂN LOẠI CỦA ĐỨC THẦY
30-04-2019 - 5 giờ sáng

Việc xuất bản sách tại Việt Nam là việc làm đúng đường, đúng hướng, vì có như thế mới có thể đóng góp được việc xây dựng lại Việt Nam.

Bao nhiêu năm nay hành giả chỉ mong muốn được góp công góp sức để xây dựng Đạo Pháp và Dân Tộc. Việc này chỉ có thể làm được tại Việt Nam. Nếu tư tưởng xây dựng mà không phổ biến được trong nước, không đến tay được độc giả đang sống trong nước, hay giới trẻ sống bao năm từ lúc sanh ra cho đến lúc trưởng thành không được tiếp cận những nếp sống đạo đức và tinh thần dân tộc thì họa mất nước sẽ như chỉ mành treo chuông.

Làm sống lại tinh thần dân tộc, đạo đức chân chánh, hiếu đạo làm người thì đó mới là việc làm cần thiết.

Amazon không nhận sách chữ Việt Nam là một điều tốt để tác giả có cơ hội in thẳng sách tại Việt Nam. Phổ biến sách trên trang nhà cá nhân, hay trên Facebook cũng không bằng cuốn sách đến tay những tầng lớp trí thức, những tầng lớp trẻ tương lai dân tộc của trong nước.

Tầng lớp trẻ ở hải ngoại có quá nhiều cơ hội để học hỏi từ ở trường học cho đến các thư viện, hay trên mạng lưới toàn cầu.

Giới trẻ trong nước kém may mắn hơn nhất là tầng lớp nghèo được sanh ra và lớn lên trong một đất nước quá giới hạn về thông tin, giáo dục, và còn bị tẩy não trong chế độ độc tài.

Kết quả quá rõ ràng qua những tin tức từ con giết cha mẹ, và những vụ ấu dâm của những kẻ đáng bậc cha ông đối với các em bé nhỏ.

Muốn đóng góp cho quê hương dân tộc, phải kiên nhẫn và chịu đựng khó khăn. Đó không phải là một việc làm giai đoạn mà là công việc của một đời người sống đạo, sống theo hướng đi của một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, một tín đồ của Đức Thầy thấm nhuần tư tưởng từ bi hỉ xả, tình yêu nhân loại bao la của Ngài trong đó có dân tộc Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880