37. - TÔN GIÁO TOÀN CẦU

08 Tháng Mười 20206:20 CH(Xem: 1669)
37. - TÔN GIÁO TOÀN CẦU
14/03/2019 - 5 giờ sáng

Mỗi người đến mặt đất này có sứ mạng khác nhau tùy trình độ tu tập và nhu cầu chung cho từng giai đoạn của sự tiến hóa tâm linh và vật chất của nhân loại toàn cầu.

Sự chuyển biến của âm dương liên tục không ngừng, nên việc xãy ra cho từng quốc gia, từ ý thức hệ, đảng phái, kinh tế, xã hội và giáo dục thay đổi lên xuống liên hồi. Tôn giáo cũng không khác biệt.

Tôn giáo xây dựng trên quyền lực chính trị và tiền của danh vọng cũng đến lúc bị lật mặt nạ và băng hoại.

Tất cả những người có sứ mạng trọng yếu đều phải làm việc như nhau và không có quyền trì trệ hay lẫn tránh vì họ đến mặt đất này để đóng góp, xây dựng và duy trì sự trường tồn của trái đất và con người trong thế kỷ ánh sáng và cứ tiếp tục như thế.

Có những con người càng lúc càng hung dữ, tàn độc, thì cũng có những con người thánh thiện, bao dung, thương người, muốn cứu con người và đưa cho họ và muốn giúp họ một con đường sáng, con đường giải thoát khỏi bể khổ nơi chốn hồng trần.

“Nhân chi sơ tánh bổn thiện”. Con người sanh ra đều tốt, vì nhiễm trần mà trở nên tham lam ích kỷ, hung dữ muốn chỉ mình được và người khác mất nên đè bẹp và giết hại kẻ khác.

Tôn giáo có sứ mạng cứu đời cứu người, nhưng có một số người mang lớp áo tôn giáo đã đi sai đường, đã tìm mọi cách dùng tôn giáo để phục vụ chính mình, xây dựng cơ sở, tạo phe nhóm và quyền lực, chức phẩm.

Sứ mạng của tôn giáo là cứu độ nhân sinh, khi những người mang lớp áo tôn giáo đi sai đường thì giới trẻ càng lúc càng xa dần tôn giáo và từ bỏ tôn giáo.

Không tôn giáo là một tôn giáo mới của thời Thượng Ngươn Thánh Đức. Con người sống trở về tâm và sự sáng suốt, và không ai có thể đội lớp tôn giáo, chính trị hay giáo dục để mà dối gạt họ.

Tôn giáo mới là tôn giáo của tình thương – là tôn giáo của toàn cầu – Universal Religion.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880