15. - SỰ CẤP THIẾT LÚC TUỔI GIÀ

08 Tháng Mười 20206:15 CH(Xem: 1486)
15. - SỰ CẤP THIẾT LÚC TUỔI GIÀ
14/07/2018 - 4 giờ 30 sáng

Trên con đường hành đạo, phục vụ đạo, càng lớn tuổi mình càng phải nghiêm túc với chính mình.

Vì sao?

Vì càng lớn tuổi con đường hành đạo của mình càng ngắn dần vì thế mình phải bỏ lên bàn cân xem việc gì cần thiết và cấp thiết nhất mà mình cần phải làm, phải thực hiện và phải hoàn tất trước khi xong một kiếp người.

Một kiếp người rất ngắn và mình không biết rằng nó sẽ kết thúc lúc nào, nay hay mai, hoặc mười hay hai mươi năm nữa. Và nếu sống già khả năng mình sẽ rất giới hạn, chưa kể nếu bệnh hoạn lại phải làm khổ người xung quanh.

Vậy thì việc chọn lựa những việc gì có tầm quan trọng cho đời cho đạo mình phải có quyết định cấp thời, vì thời giờ còn lại chẳng bao nhiêu.

Cần hiểu rằng biết đạo là phải biết rõ chính mình. Nếu chưa biết rõ về mình có nghĩa là chưa biết đạo gì cả. Đó là hai mặt của một đồng tiền tuy hai mà một.

Chưa biết đạo thì mình là kẻ xa lạ với chính mình. Học đạo bắt buộc là phải học về mình, để hiểu mình, biết mình và sửa mình. Sửa mình dần dần để bước trên con đường đạo và hội nhập mình vào đạo không rời.

Khi nào mình bị cái ngã che mờ căn trí thì lập tức mình xa rời đạo và rớt ngay vào cõi vô minh.

Vậy thì học đạo là học diệt ngã cho đến khi mình biết cái ngã của mình cho rõ ràng và đồng thời mình cần vượt nó để con đường đạo mới càng lúc càng sáng. Điều này tối quan trọng mà tuổi đời càng tăng thì mình càng phải đặt nó lên hàng đầu.

Khi học về cái ngã, vượt được cái ngã để tiến vào đạo không có nghĩa là được hội nhập với đạo vĩnh viễn.

Học đạo rất khó khăn, có khi cả một đời người mới bước được vào đạo, nhưng chỉ trong tích tắc ta có thể rớt ra khỏi con đường đạo ngay tức thì.

Bước vào đạo đã khó mà giữ cho mình không rớt ra khỏi con đường đạo càng khó hơn vạn lần.

Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tuy nhiên ngộ rồi mà không siêng năng tu tập thì lại rớt ngược vào sự tăm tối vô minh bất cứ lúc nào.

Tất cả những điều nêu lên cho thấy rằng ta nên cần quan tâm, suy nghiệm, và quyết định những việc cần làm và ta cần sống như thế nào để có thể đóng góp tích cực hơn cho sự phục vụ đạo, phục vụ những mầm non của đạo trên con đường phục hưng chánh pháp, góp một bàn tay vào sự hưng thịnh của đất nước, tránh họa diệt vong, mất nước.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880