28. Một Hành Động Đáp Ơn Thầy Tổ

21 Tháng Sáu 20187:34 CH(Xem: 2483)
28. Một Hành Động Đáp Ơn Thầy Tổ
16-01-2016.    12 giờ trưa.

Chính sách của Việt Nam hiện tại là dùng Phật Giáo Hòa Hảo để ổn định xã hội nhiều hơn là tôn trọng và nhìn nhận Phật Giáo Hòa Hảo là một tôn giáo có triết lý cao sâu đúng nghĩa của Phật Giáo.

Họ dùng Phật Giáo Hòa Hảo ở khía cạnh phương tiện trí xảo, thủ lợi cho xã hội bị xáo trộn khắp nơi vì chánh sách độc quyền trong mọi ngành nghề. Phật Giáo Hòa Hảo đã bị tầm thường hóa và bị biến thể như một cơ quan xã hội, hay cơ quan từ thiện thay vì là một tôn giáo chính thống cần phát triển rao truyền giáo lý cao siêu của Đức Thầy.

Thật là khó khăn cho một tôn giáo, nhất là đối với họ lại là một tôn giáo mà lãnh tụ là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vắng mặt đột biến bởi những thế lực cầm quyền.

Những người được chọn để điều hành giáo hội là những người chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo chánh sách một cách thiếu trách nhiệm đối với Thầy Tổ, đối với sự nghiệp vĩ đại hoằng pháp của Đức Thầy.

Trách nhiệm đối với Đức Thầy phải chăng là làm sáng danh Ngài, làm sáng tỏ hành động và trách nhiệm của Ngài đối với con dân Việt Nam, đối với Tổ Quốc, tín đồ. Ngài đã vì đời, vì đạo mà đã có hành động hy sinh đi đến buổi họp nhằm giải cứu, ngăn chận sự chết chóc của tín đồ lẫn Việt Minh.

Nhưng họ đã làm gì trước sự hy sinh của Ngài?

Những người nắm vận mệnh đất nước hiện nay cần làm rõ điều đó đối với tín đồ của Ngài một cách minh bạch.

Những người đại diện cho tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nhất là Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương đặt ngay tại Thánh Địa có bổn phận phải tìm hiểu và đòi hỏi nhà nước phải làm sáng tỏ, bạch hóa về việc Đức Thầy vắng mặt, như là một hành động đáp ơn Thầy Tổ đã dạy cho tín đồ một con đường tu tập, một giáo lý cao siêu nhằm hướng họ vào con đường giải thoát.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880