15. Xây Dựng Cho Dân Tộc Việt

21 Tháng Sáu 20187:23 CH(Xem: 2235)
15. Xây Dựng Cho Dân Tộc Việt
26-09-2015.    11 giờ 45 đêm.

Khi quyết tâm làm việc gì thì phải có lúc khởi đầu, dù khởi đầu bằng một việc nhỏ nhất.

Chỉ còn 15 phút nữa là sang ngày Rằm Trung Thu, và 10 giờ sáng ngay ngày này, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California, Hoa Kỳ tổ chức lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, vị Tổ sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương, nguồn gốc của Phật Giáo Hòa Hảo.

Như vậy, Phật Giáo Hòa Hảo đã bắt nguồn 159 (1856) năm chứ không phải chỉ 76 (1939) năm, từ khi Đức Huỳnh Giáo Chủ tiếp nối truyền thống của Đức Phật Thầy để sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Phật Giáo Hòa Hảo phải trở về chánh gốc mới vững mạnh, và phát triển theo nhu cầu thiết yếu của Dân Tộc Việt. Phật Giáo Hòa Hảo phải trở về chính gốc để không bị phai mờ hay phân hóa bởi chiến tranh, hay các thể chế chánh trị đầy tranh chấp, hận thù, đã làm suy yếu đi tinh thần giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam.

Phật Giáo Hòa Hảo trở về chính gốc sẽ càng thêm sáng, thêm mạnh về tư tưởng; cũng như đạo học áp dụng đúng giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa giản dị dễ hiểu, dễ áp dụng đối với mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt giàu nghèo, cao thấp.

Đất nước Việt Nam sau bao năm bị đô hộ bởi giặc Tàu, giặc Pháp, chiến tranh Nam-Bắc, rồi sau đó là thời kỳ chấm dứt chiến tranh đến nay, đã trở thành một đất nước bị bại hoại bởi không biết là bao tệ nạn xã hội và nghèo đói.

Một xã hội hỗn loạn phải cần được cân bằng bởi một Đạo Giáo Dân Tộc, mà Đạo Giáo Dân Tộc đó phải giản dị với tình yêu thương đồng bào để có thể phù hợp và hòa đồng với các tầng lớp xã hội, chánh trị hay các tôn giáo bạn.

Chỉ có Đức Phật Thầy Tây An, chỉ có Bửu Sơn Kỳ Hương mới có khả năng đứng trên mọi dị biệt của khổ nạn mà đất nước Việt Nam cần vượt qua, nhằm xây dựng lại Dân Tộc Việt.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880