25. Thiếu hiểu biết mới mất gốc đạo. (28-4-14) 2 giờ sáng.

07 Tháng Bảy 201512:03 SA(Xem: 3805)
25. Thiếu hiểu biết mới mất gốc đạo. (28-4-14) 2 giờ sáng.

 

Khi thật lòng vì đạo và hết lòng vì đạo thì mọi cơ duyên sẽ đến một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Ngoài ra sẽ có nhiều người đến giúp trong việc phục hưng chánh pháp Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo.

Việt Nam từ đây thay đổi và chuyển đổi không ngừng vì tâm con người đang chuyển hướng, mọi việc sẽ được tuần tự nhịp nhàng theo luật tự nhiên. Những gì đi ngược lại đều sẽ bị đào thải và nếu trì trệ chừng nào thì sự thay đổi càng mạnh bạo chừng đó.

Tâm trí vững vàng, an nhiên tự tại nhẹ nhàng với chính mình, thì mọi sự đối nghịch sẽ được hòa tan, khó khăn giảm thiểu và các duyên lành sẽ đến thì mọi bước đi sẽ hanh thông để việc thăm viếng các di tích đạo và phủ thờ tại Long Kiến An Giang, nguồn gốc của gia đình được hoàn thành tốt đẹp.

Tâm chuyển tánh, tánh chuyển hoàn cảnh, các sự gặp gỡ từ trong đạo lẫn ngoài đạo đều tạo được sự hòa nhã êm thắm ngõ hầu quyển “Tìm về gốc đạo” sẽ được hoàn thành tốt đẹp, có ích cho đạo và hậu sanh.

Quyển sách rất khó viết vì phải viết như thế nào cho người không biết đạo hiểu và người trong đạo sẽ thấy thông suốt hơn về đạo của mình.

Đó là cuốn sách đóng góp cho sự nghiệp phục đạo của tác giả và nó sẽ là đáp án cho mọi thắc mắc, đánh phá, chống báng mọi việc làm của tác giả từ trước đến nay vì không có một người thứ hai có khả năng và để tâm làm.

Quyển “Tìm vè gốc đạo” sẽ giúp cho tín đồ trẻ không mất gốc đạo.

Thiếu hiểu biết mới mất gốc đạo.

(Đang chuẩn bị đi Việt Nam. Nhờ đồng đạo ở Việt Nam quay phim các di tích đạo cho chương trình truyền hình PGHH)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880