52. Sự thật lịch sử. (12-5-13)

21 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 35897)
52. Sự thật lịch sử. (12-5-13)

12-5-13 – 5 giờ sáng.

Công trình dài hạn lớn lao có tầm mức lịch sử PGHH có được thành công hay không cần có sự sáng suốt quyết định lúc khởi đầu.

Lịch sử PGHH sau 1975 cần khởi sự để thu thập tài liệu và dàn bài và thân bài bằng Việt ngữ. Lý do dễ hiểu là hầu hết tài liệu, văn bản, hiến chương, nội quy, sách báo và người cộng tác cũng như tham khảo là người Việt Nam. Vì thế, nếu viết bằng tiếng Việt công trình sẽ tiến nhanh hơn, vì không phải trải qua giai đoạn dịch thuật tài liệu qua Anh ngữ, những nhà sử học, hay tín đồ lão thành, nhân sĩ trí thức muốn góp ý, góp sức cũng dễ dàng hơn, và người viết cũng không phải phiên dịch và nhuận sắc.

Viết lịch sử cần sự công bằng khách quan và dựa vào dữ kiện, và so sánh dữ kiện, kết quả, hơn là suy luận theo thành kiến chủ quan.

Sự gom góp tất cả tài liệu, bài vở đã viết trong các dĩa của Tập San Đuốc Từ Bi cũng nhằm vào sự thành hình của kho dữ liệu để viết sách.

Lịch sử PGHH sau 1975 cũng rất cần thiết quan tâm đến tài liệu, hình ảnh của tín đồ trong các trại tị nạn. Đó cũng là một phần tài liệu quan trọng vì nó phản ảnh sự hành đạo và tín ngưỡng của tín đồ trên bước đường chạy trốn chủ nghĩa vô thần, gặp cảnh thập tử nhất sanh, khốn cùng vẫn không quên đạo.

Muốn cho quyển sử có giá trị phải viết với sự không sợ hãi, không muốn làm vui lòng phe này nhóm nọ mà đưa họ lên hay dìm họ xuống, mà cần nhìn vào giá trị thực tiễn của sự hình thành, quá trình, kết quả của các tổ chức đó một cách xác thực không chỉ qua văn bản hay các bài báo.

Lịch sử nói hay lịch sử viết đều có giá trị vì chính lịch sử mới giúp cho con người biết được giá trị thực tiễn của một tổ chức hay lớn hơn là một quốc gia vì tính chất dài hạn của nó.

Một chính sách sai, một tổ chức giả tạo, hay có đường lối sai lầm, hoặc dối thế dù là tôn giáo hay chánh trị đều sẽ tự hủy diệt đối với Sự Thật Lịch Sử.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880