69. Tư tưởng của toàn dân là tư tưởng chủ đạo. (26-6-13)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 36209)
69. Tư tưởng của toàn dân là tư tưởng chủ đạo. (26-6-13)

26-6-13 – 3 giờ chiều.


Thế nào là một tư tưởng chủ đạo?


Một tư tưởng chủ đạo là một tư tưởng đưa ra một con đường chánh đáng không bị các thế lực ảnh hưởng hay quản chế mà phải là một tư tưởng có tầm ảnh hưởng ngược lại mọi xu hướng và tư tưởng đương thời và tư tưởng đó có thể đưa ra một con đường tự chủ và độc lập, sáng tạo, có đường lối riêng, tự chủ và hoàn toàn biệt lập.


Trong khu rừng có rất nhiều con đường để đi đến bìa rừng, nơi tốt đẹp, sáng sủa, phì nhiêu, đầy hoa thơm cỏ lạ, không khí trong lành an lạc. Nhưng con đường ngắn nhất, nhanh nhất, không bị thú dữ xâu xé, hay rớt vào hầm hố tối tăm, vẫn là con đường nên đi, nên chọn.


Việt Nam đang có nhiều con đường để đi để chọn. Lựa con đường này thì bị nước này thống trị, với bao điều kiện về đất đai, hầm mỏ, phải chịu bao nhiêu khí thãi, khí độc. Lựa con đường kia thì phải chịu kinh tế kiệt quệ, giới trẻ bị giáo dục theo ảnh hưởng ngoại bang.


Việt Nam càng ngày càng như khu rừng hoang mà lãnh đạo và người dân mất dần phương hướng chỉ vì chịu quá nhiều ảnh hưởng từ quyền lực chánh trị đến kinh tế giáo dục. Vô số dân nghèo ở thôn quê gắn liền tay chân và đời sống với mảnh đất thì bị kéo tung gốc rễ lang thang nghèo đói, đợi chờ.


Nếu mất đất, mất niềm tin là mất tất cả, chưa lúc nào như lúc này, mỗi người dân cần tìm cho mình một hướng đi và trong khu vườn u tối họ cần thắp sáng ánh đèn cho chính mình.


Nếu một người đốt ánh đèn sẽ không đủ thắp sáng một khu rừng. Hàng trăm hàng triệu người đồng thắp sáng cho mình một ngọn đèn sẽ cùng nhau tìm được lối đi.


Tất cả người dân cùng thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mình lên sẽ tìm được con đường để thoát khỏi khu rừng tối tăm thì đó là con đường chủ đạo.


Con đường chủ đạo, tư tưởng chủ đạo phải là do dân, vì dân đề xướng với chính sự tỉnh thức với trí tuệ của chính họ mới phù hợp với họ, với lòng dân, lòng Trời.


Tư tưởng chủ đạo phải do chính toàn dân đề xướng.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880