105. QUỐC ĐẠO LÀ MỘT TÔN GIÁO HÒA ĐỒNG.

27 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 47268)
105. QUỐC ĐẠO LÀ MỘT TÔN GIÁO HÒA ĐỒNG.

16-07-2012 – 5 giờ sáng.


Quốc đạo là gì?


Quốc đạo là tôn giáo phát xuất từ nội địa của một quốc gia và dạy dỗ, hướng dẫn đào tạo con người của quốc gia đó biết bổn phận của mình đối với cội nguồn huyết thống dân tộc và biết bảo vệ tổ quốc, sự vẹn toàn lãnh thổ, xây dựng sự hòa bình an lạc, hưng thịnh, hạnh phúc của quốc gia để hòa mình trong cộng đồng nhân loại thời Thượng Ngươn An Lạc.

 

Quốc đạo như thế nào với với các tôn giáo khác?


Quốc đạo là một tôn giáo hòa đồng với tôn giáo khác và không độc tôn tôn giáo, mà phải có khả năng phối hợp và hòa hợp những gì mình có để hỗ trợ và bù đắp những gì mà tôn giáo khác không có đối với tổ quốc Việt Nam. Đó là bổn phận của mỗi con người đối với dân tộc mình.

 

Quốc đạo có nghĩa là đạo giáo dân tộc hay một tôn giáo có tinh thần dân tộc. Quốc đạo không phải là độc tôn tôn giáo.

 

Quốc đạo không có tính cách ràng buộc con người phải chối bỏ tôn giáo của mình, mà người dân phải cần học hỏi quốc đạo để có một đời sống đạo đức của một con dân trong một dân tộc để họ có một đời sống đầy đủ bổn phận của một con người biết lễ nghĩa, biết đạo làm người, biết tu nhân tích đức, biết trên trước ông bà tổ tiên, biết Trời Đất, biết lẽ phải với đầy đủ bổn phận của một con người. Họ biết rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, biết thương người, thương dân tộc đất nước mình, và xa hơn nữa là nhân loại chúng sanh. Biết nhân quả đời này và kết quả của đời sau. Biết tu tập để tránh mê muội, biết sửa đổi và sống như thế nào cho tâm được bình an tiến tới giải thoát khỏi địa ngục tâm tăm tối, và hiểu như thế nào là thiên đàng tâm an nhiên cực lạc của một con người sáng suốt có trí tuệ.

 

Quốc đạo phải là một tôn giáo hòa đồng giúp cho một quốc gia trở nên an lạc, hòa bình, thịnh vượng, đứng vững trong một thế giới đại đồng.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880