96. CẦN CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI TÂM LÝ QUẦN CHÚNG

24 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 41553)
96. CẦN CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI TÂM LÝ QUẦN CHÚNG

 

01-4-2012 – 11:30 giờ trưa.


Trong bất cứ thể chế nào, tâm lý quần chúng luôn đi đôi với an ninh quốc gia.

 

Tâm lý quần chúng loạn là quốc gia xảy ra nội loạn. Tâm lý quần chúng bình là quốc gia an bình xã hội yên lành sống trong sự cường thịnh vì an ninh vãn hồi, quốc gia hưng thịnh có cơ hội phát triển kinh tế, giáo dục, vì sĩ nông công thương đều phối hợp để xây dựng quốc gia, nhà nhà no cơm ấm áo.

 

Muốn quốc gia độc lập hưng thịnh thì không thể quên yếu tố quần chúng. Các quốc gia độc tài hiện nay luôn đặt trọng tâm vào sức mạnh của chánh quyền, quân đội và các lực lượng an ninh để trấn áp quần chúng vì thế họ bị thất bại dây chuyền. Và khi quần chúng nổi loạn thì đất nước bị chia năm xẻ bảy, quyền lực phân tán, quốc gia trở nên hỗn loạn, quần chúng đói khổ, sân hận chất chồng. Họ tàn sát lẫn nhau mất cả nhân tính.

 

Miến Điện thoát loạn ly, không nổi loạn, không nội chiến mà tự chuyển đổi hài hòa nhờ tinh thần Phật Giáo hiếu hòa vì cả một quốc gia đều có tín ngưỡng mạnh mẽ nên họ cùng nhau chuyển nghiệp.

 

Đất nước Việt Nam thì sao?


Có đủ khả năng chuyển nghiệp hay không?


Những vị lãnh đạo quốc gia có đủ tâm lực và trí lực để tự chuyển đổi từ vô thần sang hữu thần chăng?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880