94. NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ĐỂ KHAI THÔNG.

21 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 45584)
94. NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ĐỂ KHAI THÔNG.

 

Việt Nam - Thứ Năm 14-3-2012 – 2 giờ sáng.


Tất cả mọi việc xảy ra đều đúng như những gì đã viết, đã dự trù từ năm 2007. Sự việc tuần tự đáp ứng y như những gì đã nghĩ sẽ xảy ra.Việc xảy ra trước chuyến đi thật đúng như lời từ giã, từ giã cả một hành trình mấy mươi năm tu tập hành đạo và quán chiếu.

 

Một điều đáng ghi nhận là những người không biết giá trị sẽ biết một sự mất mát vô vàng mà không thể tìm lại được.Và chính những người gây khó khăn cho hành giả từ nay lại biết được giá trị và chính họ sẽ hết lòng hỗ trợ cho việc hành đạo của người có trách nhiệm, có sứ mạng giúp đạo, giúp đất nước quê hương.Đó là những lời thông báo khá quyết liệt cho thời điểm hiện tại cho đến tương lai.

 

Đạo Pháp Dân Tộc từ nay sẽ có một luồng gió mới thổi đi những tàng tích sai lầm đầy thành kiến của quá khứ. Cánh cửa nặng ngàn cân đã ngăn chận đạo pháp từ nay sẽ được rộng mở để được chào đón một niềm hân hoan đúng như lời tiên tri của Đức Thầy.

 

Đức Thầy chưa bao giờ vắng mặt mà chỉ có con người mới cho rằng Ngài vắng mặt. Ngài cũng không thọ nạn vì Ngài đã báo trước sự ra đi của Ngài. Một vị Phật không đến không đi mà vị Phật luôn luôn hiện diện, chỉ có tín đồ vì tâm đạo cạn cợt nên không biết sự hiện diện đầy đủ của Ngài.

 

Mọi việc sẽ được khai thông từ việc đạo đến việc đời như đã thấy trong những ngày ở Việt Nam, nhất là sau ngày 21 tháng 2 âm lịch thăm viếng chùa Tây An ở núi Sam và cầu nguyện trước tượng Di Lạc tại núi Cấm.

 

Những nơi cần đến để khai thông mối đạo rồi sẽ đến như sự thông báo từ nhiều năm trước.

 

(Chuẩn bị đi thăm viếng Cao Miên vào sáng sớm mai)

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880