44. QUÁN CHIẾU, TA, NGƯỜI, HOÀN CẢNH ĐỂ SỐNG CÒN.

18 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 46084)
44. QUÁN CHIẾU, TA, NGƯỜI, HOÀN CẢNH ĐỂ SỐNG CÒN.

 

22-04-2011 – 11 giờ sáng.


Làm việc Đạo ngoài sự tận tâm, tận lực còn cần phải hiểu rõ hoàn cảnh, đặc biệt là hoàn cảnh chánh trị bị kềm kẹp, nghi ngờ, không cho tự do.

 

Đạo có mục đích đưa con người đi đến tự do, giải thoát, còn chánh trị thì kềm kẹp, độc đoán nhằm buộc con người đi vào khuôn khổ, vâng lời và phục vụ chánh sách, đường lối của một nhóm, một quốc sách của một quốc gia nào đó.

 

Người tu cần có chân tâm để bước vào Đạo, còn người có chức vụ để phục vụ chánh sách độc tài, và độc đoán phải có dã tâm mới làm được.

 

Người đi vào con đường đạo mà mang dã tâm sẽ không bao giờ đạt đạo mà chỉ dùng đạo để có mục đích riêng như tiền bạc, quyền lực, chức vụ, nhất là những người khoác áo tu.

 

Người có tâm đạo rất khó khăn khi thi hành những vai trò quyền lực chánh trị kềm kẹp vì không bao giờ người có chân tâm lại hành động theo lệnh của một chánh sách đầy dã tâm đi ngược lại đạo, đi ngược lại lòng người, lòng dân hay lòng Trời.

 

Nếu phải sống trong một môi trường bị kềm kẹp bởi một chánh sách độc đoán phi nhân, người tu phục vụ đạo, phục vụ chánh pháp, có tâm đạo cần có trí tuệ để hiểu và có một cái nhìn hai chiều để trước nhất là sống còn, thứ hai là có thể phục vụ đạo một cách chân chánh và hữu hiệu.

 

Cái nhìn và sự hiểu biết hai chiều là làm sao?


Có một cái nhìn hai chiều trước nhất là ta phải tránh chủ quan, ta là ta và người là người, hay còn hiểu cho rõ sự khác biệt giữa ta và người.

 

Sự suy nghĩ, hiểu biết mục đích của ta và người khác biệt ở điểm nào?


Sự hiểu biết và cái nhìn của ta đối với người như thế nào và đồng thời sự suy nghĩ, hiểu biết, cái nhìn của người đối với ta ra sao?


Điểm mấu chốt là khi ta nói, hành động, đối đãi đều luôn phải sáng suốt với sự hiểu biết đồng bộ hai chiều. Ta cần biết rõ ta và đồng thời biết rõ người đối với ta ra sao để không rơi vào những bẫy rập, mưu đồ bất chánh của những kẻ có mưu mô và dã tâm.

 

Thế giới ngày nay thật nguy hiểm cho những người có tâm đạo muốn phục vụ đạo, phục vụ con người. Đã có biết bao người chân thật với đầy lòng thành và bầu nhiệt huyết muốn phục vụ tha nhân đã bị giết đi hay sa vào vòng tù tội, lưu đày trong ngục tối, rừng sâu.

 

Để giữ được mạng sống phục vụ đạo, phục vụ đời, phục vụ đất nước, tha nhân, ta cần quán chiếu cả ta và người, hoàn cảnh để sống còn.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880