6. PHẢI ĐẠT LỤC HÒA ĐỂ PHỤC VỤ ĐẠO.

17 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 45902)
6. PHẢI ĐẠT LỤC HÒA ĐỂ PHỤC VỤ ĐẠO.

20-11-2010 – 10 giờ đêm.

 

(Nhân lễ Đản Sanh Đức Phật Thầy Tây An)


Đêm nay là đêm rằm tháng 10, là ngày rằm, một ngày quan trọng. Đó là ngày lễ Đản Sanh Đức Phật Thầy Tây An, vị Giáo Tổ lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, tiền thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo.

 

Trong ngày quan trọng này tôi cần tự kiểm thảo một cách chặt chẽ và rốt ráo hơn chính mình.

 

Tôi còn quá nhiều khuyết điểm và dù biết nhưng vẫn phạm lỗi lầm khi có những xung khắc với một vài người hoặc họ có những phản ứng mạnh mẽ khiến tôi muốn rút lui tránh xa, không muốn tiếp xúc.

 

Tất cả đều do lỗi từ nơi tôi vì tôi không biết mình, hoặc biết mình nhưng không biết người, hoặc bất cẩn vô minh nên mới tạo nên phản ứng nơi người.

 

Sự thức giác thường xuyên vẫn chưa đủ trong mỗi khoảnh khắc của đời sống. Sự thức giác đôi khi vẫn chủ quan và bất cẩn. Biết mình trong mỗi lời nói việc làm không chưa đủ mà phải biết lời nói và việc làm của mình sẽ tạo phản ứng gì nơi người. Không phải hiểu người để thay đổi mình mà để bớt được sự khác biệt giữa mình và người. Tức cái thức giác đó cần sự khách quan, cần một mẫu số chung giữa ta và người ta tiếp xúc hay giữa ta và người xung quanh.

 

Nếu ta định và thức giác nhưng không khách quan thì ta sẽ chỉ nói ta nghe, ta hiểu chứ người đối diện sẽ không hiểu hoặc luôn có khả năng hiểu lầm về ta.

 

Khi thức giác một cách khách quan ta mới có khả năng HÒA tức ta có thể đi vào dòng tư tưởng của ta và người, hay ta và những người xung quanh đang nghe hay đang trao đổi với ta. Khi đó không còn nhân ngã mà ta và người là một, bất phân.

 

Hòa chính là lục thông. Ta tiếp xúc với người qua lục giác, hiểu rõ lục căn, lục trần của ta và người một cách cặn kẽ.

 

Đó là trình độ quán thông của một người hiểu đạo vì có khả năng nhiễm trần để hiểu ta và người, và đạt lục thông để đi đến lục hòa.

 

Khi đạt được lục hòa thì hành giả không còn bị xung động ở mọi hoàn cảnh, con người. Lúc đó mới có khả năng xiển dương chánh pháp.

 

Muốn là đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ phải đạt lục hòa mới có khả năng phục vụ đạo một cách hữu hiệu.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880