103. CHỈ CÓ PHẬT TẠI THẾ MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 70119)
103. CHỈ CÓ PHẬT TẠI THẾ MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC


4-9-10 – 1:00 giờ trưa


Tất cả mọi việc xảy ra có liên quan đến tôn giáo từ nay đều có liên quan đến vận mệnh của dân tộc, nhất là việc xảy ra trong nước.

 

Việc xảy ra trong nước giữa Phật Giáo Hòa Hảo và Phật Giáo sẽ trở nên trầm trọng vì một vị sư nhỏ không thể trịch thượng đối với một vị Phật tái sanh tại Việt Nam, nhất là vị Phật đó đã tiếp tục tái sanh nhiều kiếp cũng ngay tại Việt Nam.

 

Việc này xảy ra song song với quyển Hành Hương Ấn Độ, trong đó có bao gồm Phật Giáo, Phật Giáo Tây Tạng, Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo. Khi nói đến lịch sử Phật Giáo, tác giả đã đưa ra những vị Phật xuất hiện tại Việt Nam. Đó cũng là một cách đặt vấn đề. Phật Giáo Việt Nam từ lâu đã bỏ qua, hay xem nhẹ một tôn giáo nội địa có giá trị siêu việt, ngang với các tôn giáo trên thế giới.

 

Vì xem nhẹ một căn bản tinh thần, một nền tảng văn hóa tôn giáo dân tộc có khả năng nuôi dưỡng tâm linh dân tộc quật khởi trước họa ngoại bang, có khả năng bảo vệ truyền thống văn hóa văn minh cổ xưa của cha ông là những bực hào hùng anh minh cái thế.

 

Vì chính sự coi nhẹ của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, lẫn các vị lãnh đạo chánh trị, quân đội đối với một tôn giáo đầy dân tộc tính, vừa giản dị, vừa cao siêu, dễ tu dễ tiến, nên tâm linh tính khí con người Việt Nam ngày nay mới tụt hậu, phân tán, vọng ngoại, mất phương hướng.

 

Việc xúc phạm của một nhà sư Phật giáo chứng tỏ sự hiểu biết của một số người đào tạo giới tăng lữ trẻ có nhiều khiếm khuyết, nếu không muốn nói là không nghiên cứu tìm hiểu những gì về một tôn giáo nằm ngay trong lòng dân tộc.

 

Sự va chạm lớn này sẽ như một ngọn gió ngược chiều khiến mọi người ngoảnh lại tìm hiểu rõ hơn về Đức Phật Thầy Tây An, Đức Huỳnh Giáo Chủ, vì sao Đức Thầy vắng mặt, có đúng như những bài viết xấc láo của các nhà báo hay một vài nhà sư trong nước gọi tục danh của Đức Phật Thầy Tây An hay Đức Thầy một cách hoàn toàn thiếu cung kính.

 

Những quyển sách về Mật Đạo Tâm Pháp của tác giả sẽ nói rõ về pháp tu của Phật Giáo Hòa Hảo. Loạt sách này dành cho giới có kiến thức tôn giáo, có trình độ hiểu biết lẫn chân tâm tu học và tu tập qua các pháp môn để tự quán chiếu tìm hiểu về giá trị của một tôn giáo dân tộc, mà trước nay những kẻ nông cạn chấp nhứt cứ cho là pháp tu dành cho nông dân hay người ít học.

 

Điểm quan trọng đáng nói là một pháp tu giúp con người giác ngộ mà có thể dùng ngôn ngữ bình dân, giản dị dễ hiểu đến độ người ít học, kẻ nông dân vẫn có thể tu tiến, giải thoát, giác ngộ được, đó mới là pháp tu thượng thừa.

Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ đã rút từ thiên kinh vạn ngữ đưa ra những tinh túy Phật Pháp trao cho mọi người dân không phân biệt thành phần, giúp họ hấp thụ và tu tập được trong bất kỳ bối cảnh nào. Đó phải chăng chỉ có vị Hoạt Phật tại thế mới có thể làm được. Đó là việc vượt ngoài khả năng của người bình thường.

 

 

Ghi chú: Một nhà sư trẻ tại Việt Nam đến thuyết giảng tại chùa Vạn Linh ở vùng Thất Sơn đã xúc phạm đến Đức Phật Thầy Tây An, tiền thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Việc này tạo thành một làn sóng phản ứng mạnh mẽ của tín đồ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880