87. 6000 NĂM VĂN HIẾN BẢO QUỐC HÀO HÙNG DÂN TỘC VIỆT

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 68925)
87. 6000 NĂM VĂN HIẾN BẢO QUỐC HÀO HÙNG DÂN TỘC VIỆT


8-7-10  - 5:00 giờ sáng


Khi chiêm bao thấy viết đến cuốn 14 là điều đáng mừng vì Ơn Trên cho biết trước là suối nguồn sáng tạo sẽ còn chảy mãi không nguôi.

 

Đạo Tâm là gì? Phải chăng là một tâm hồn được mở rộng và tràn đầy tình yêu thương muôn loại. Đạo Tâm mở đến đâu thì tình thương trải rộng ra đến đó thì không biết bao nhiêu đề tài được triển khai sáng tạo. Có thể nói là đề tài bất tận.

 

Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, đã viết về đạo, về tu học, tâm linh mà đề tài nào có giới hạn.

 

Đạo Pháp Bất Viên Dung. Càng lúc càng thậm thâm vi diệu. Đôi mắt ta nhìn thấy chân trời giới hạn bởi tầm nhìn và hình dạng của mặt đất chứ chân trời thì không có vì nó bao la vô giới hạn.

 

Mắt trần ta bị giới hạn nhưng tâm đạo ta rộng nghìn trùng. Thân ta bị giới hạn bởi sông núi, quốc gia này, nước kia chế độ nọ, nhưng Thần Trí ta vô giới hạn không thể chế nào ngăn chận được sự trở về, hay là sự hiện diện của ta trong mọi cảnh giới nơi ta đang sống hay nơi ta đã sống.

 

Thân ta đi đi về về, nhưng tâm ta luôn trụ không đi, không về mà là sự hiện diện ở khắp mọi nơi. Ta đang nghĩ về đâu là ta hiện diện nơi đó. Thân xác ta hữu hình nhưng tâm ta ở đâu là hữu ảnh.

 

Cái hữu hình con người có thể ngăn chận được nhưng hữu ảnh thì không vì mắt trần không thấy.

 

Khi tâm trụ thì bất ly, quá khứ hiện tại vị lai là một không phân theo cái thấy lục giác của người đời.

 

Tất cả mọi thời điểm như dấu mốc trên một sợi dây. Tất cả cả những điểm trên sợi dây đều là thì hiện tại. Quá khứ chưa qua, mà tương lai thật ra đã đến và đã xảy ra. Vì thế ngày hôm nay các nhà khoa học mới khám phá ra là ta có thể sửa lại quá khứ là vậy.

 

Vì thế nên hiểu rằng những việc xảy ra trong quá khứ đều có mục đích cho tương lai, nhất là về phương diện tôn giáo và đạo học.

 

Có những việc xảy ra cần xảy ra như việc Đức Thầy báo trước sẽ ra đi và đúng ngày, giờ Ngài ra đi theo Thiên Định. Nhân không thể định được sự ra đi của một giáo chủ. Những tín đồ dùng sự ra đi của Ngài để lợi dụng làm chánh trị, vun bồi uy tín cá nhân là một trọng tội.

 

Việc mà tín đồ cần làm là vun trồng giáo pháp của Ngài được lan rộng trong thế giới đại đồng. Tư tưởng của Ngài đầy nhân ái, tình người, độ lượng, bao dung, lòng yêu nước tràn đầy nhiệt huyết và dũng mãnh với tinh thần bảo vệ quê hương đất nước đầy hào khí của bậc anh hùng tuấn kiệt.

 

Tinh thần yêu nước, đức độ bao dung tha thứ của Ngài cần được phổ biến rộng rãi giúp cho con dân Việt Nam biết yêu thương tha thứ và đoàn kết để xây dựng và bảo vệ đất của ông cha 6000 năm Văn Hiến Bảo Quốc Hào Hùng Dân Tộc Việt.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880