HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ

23 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 54025)
HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ

hanh_huong_an_do_nguyen_huynh_mai-content


NGUYỄN HUỲNH MAI & THIỆN HỮU
HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ
Từ tu viện Tây Tạng đến Tứ Động Tâm

Kỹ thuật: HẢI LINH
NXB CỬU LONG
California - U.S.A. 2010

"Xin cầu nguyện Ơn Trên, Mười Phương Chư Phật phò hộ cho người dân Tây Tạng được sớm trở lại quê hương của họ. Cũng xin nguyện cầu cho chính đất nước nhỏ bé Việt Nam của chúng ta được trường tồn và tinh thần dân tộc vươn lên mạnh mẽ để bảo vệ quê hương tránh họa mất nước như Tây Tạng. Nhất là người dân Việt Nam được hưởng hạnh phúc ấm no dân chủ công bằng để có thể ngẩng mặt lên cùng các nước bạn trên thế giới." (trích Ký sự Hành Hương Ấn Độ: Từ tu viện Tây Tạng đến Bồ Đề Đạo Tràng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10314)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 31126)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41577)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42530)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48616)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 41201)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40937)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42861)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 39286)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44800)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39829)
29 Tháng Chín 2004(Xem: 41333)
1,863,880