109. Nhiệm vụ phải rao truyền Phật pháp (8-2-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 73457)
109. Nhiệm vụ phải rao truyền Phật pháp (8-2-09)
8-2-09 – 7:30 giờ sáng

Lý luận về Phật pháp khác với lý luận về đời như thế nào?

Lý luận về Phật pháp nhằm lợi ích chung cho chúng sanh.

Lý luận về đời nhằm đưa đến tranh luận cao thấp, nhằm lợi ích giữa các cá nhân, các phe nhóm, hay rộng hơn của các quốc gia.

Lý luận về Phật pháp phải học phải tu, phải trải qua kinh nghiệm tu tập và đạt kết quả của sự tu tập đó như thế nào nhằm khai mở trí tuệ, dẹp bỏ cái ta để nghĩ đến tha nhân, vì mục đích phục vụ chúng sanh tiến tới yêu thương, mở rộng lòng bác ái, và có thể hy sinh vì lòng bác ái đó để tiến tới hòa bình cho nhân loại.

Lý luận về đời sẽ đưa đến tranh chấp. Họ có thể dùng thủ đoạn để dành thắng lợi về mình hay phe nhóm lẫn quốc gia của mình. Điều này tạo nên đối lập và từ đó sẽ đưa đến mâu thuẫn, xáo trộn và chiến tranh.

Lý luận Phật pháp không đưa đến chiến tranh, nhưng tranh luận về đời thì có.

Làm thế nào để lý luận Phật pháp có thể kết hợp và hòa hợp với lý luận của đời?

Đó là câu hỏi quá lớn mà hiện nay các lãnh đạo tôn giáo đang gặp phải khi đối diện hay trực diện với các lãnh đạo chánh trị, nhất là tại các quốc gia độc quyền cai trị.

Lý luận Phật pháp đưa ra nhằm mục đích giúp cho con người bất luận sang hèn, có học hay mù chữ, giàu, nghèo, dù màu da sắc tộc hay tôn giáo nào cũng được hưởng sự bình đẳng, không có kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, hay phải theo một tín ngưỡng nào và bỏ tín ngưỡng nào.

Sự bình đẳng là mấu chốt của hai chiều đối nghịch giữa lý luận Phật pháp và lý luận của đời.

Ngày nào con người còn bị đối xử không bình đẳng thì chiến tranh vẫn còn, chết chóc, giết nhau, tranh chấp, bất công vẫn còn tiếp diễn.

Vậy người biết Phật pháp phải làm gì?

Người biết Phật pháp cần siêng năng tu tập, quán chiếu trong đời sống hàng ngày, làm việc và phổ biến kết quả lợi ích mà Phật pháp đã đem lại cho mình.

Sự phổ biến những điều lợi ích từ sự tu tập chẳng những giúp cho con người chuyển hóa từ ác sang thiện, từ đau khổ sang bình an, hạnh phúc, mà còn giúp cho con người được cùng nhau sống trong sự hài hòa, công bằng, và bác ái vì biết thương nhau.

Đó là sự hữu lợi của Phật pháp, lời dạy của Đấng Chí Tôn, mà chúng ta hậu sinh có nhiệm vụ phải rao truyền.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880