97. Giác linh hiện diện đời đời kiếp kiếp (3-12-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 74457)
97. Giác linh hiện diện đời đời kiếp kiếp (3-12-08)
3-12-08 – 10:30 giờ sáng

Làm thế nào để biết thời gian của cái thấy trước (foresee)?

Có nhiều cái thấy trước khác nhau. Có những cái thấy trước cho việc xảy ra gần, cũng có những điều thấy trước cho tương lai xa, có khi 10, 20, 100 hay 1000 năm, hoặc xa hơn nữa.

Cái thấy tùy theo trình độ tu học, và còn những yếu tố khác như di truyền tính (gene), sở thích (interest) phối hợp với sự trụ tâm khiến cho thần lực phóng đi xa hơn vận tốc ánh sáng.

Có những vị đạt thần lực cao có thể thấy trước nhiều kiếp người vì họ nhìn thấy được sự chuyển hóa của con người và vũ trụ. Khi thấy trước nhiều thế kỷ thì họ đã có trình độ nhìn thấy biết trước con người sẽ chuyển đổi ra sao về mặt thiện, ác.

Những vị biết được việc xảy ra trong tương lai gần chưa đủ trình độ để biết sự chuyển hóa của tâm thức con người một cách chính xác, vì thế cái thấy của họ đôi khi thiếu chính xác về mặt kết quả mau, chậm, tốt, xấu, thay đổi theo tâm thức con người bị ảnh hưởng do thiện ác.

Cái thấy chỉ đi về tương lai hay cũng đi ngược về quá khứ?

Cái thấy về tương lai hay quá khứ là tùy theo hướng của người biết. Nếu muốn nói về tương lai thì dòng điện hướng đến những việc sắp xảy ra. Nếu muốn nói đến những việc xảy ra trong quá khứ thì dòng điện đi ngược dòng thời gian.

Quá khứ hay tương lai là do con người định, những đối với vũ trụ, tất cả đều hiện diện, chỉ có con người mới sống và thở trong một thời điểm mà họ cho là hiện tại.

Đối với người có sứ mạng thì thân xác của họ ở mốc điểm hiện tại, nhưng giác linh của họ trường tồn qua các giai đoạn từ quá khứ đến tương lai chưa xảy đến. Tuy nhiên, nếu muốn giúp con người đang sống trong cõi trần hiện tại, họ phải trụ vào một thân xác để học hỏi về con người, vạn vật, cách sống và văn hóa của mỗi thời đại để đưa ra phương pháp giác ngộ, thoát khổ.

Thân xác của các bậc siêu phàm đổi nhưng giác linh không đổi. Thân xác chết nhưng giác linh thì trường tồn vĩnh viễn. Họ hiện diện tại mặt đất theo nhu cầu. Khi nhu cầu hết thì họ không đến nhưng họ luôn hiện diện đời đời kiếp kiếp.

 

Viết tại Sea One Seafoods
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880