95. Nhu cầu của bàn cờ Thiên Cơ (27-11-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 74070)
95. Nhu cầu của bàn cờ Thiên Cơ (27-11-08)
27-11-08 – 7:00 giờ sáng

Khi muốn hoàn thành sứ mạng hay công việc mà mình muốn thực hiện đóng góp cho đạo pháp, dân tộc hay lớn hơn là nhân loại, ta nên có tinh thần độc lập và tự tin về những việc đang làm.

Vì ta sống và làm việc trong một cộng đồng chung của nhân loại, nên mọi việc đều có liên hệ gián tiếp và trực tiếp với những người xung quanh. Do đó từ lúc chào đời đến lúc cuối đời, ta luôn luôn học hỏi từ môi trường cho đến con người khác nhau, tùy theo con đường ta chọn đi lên hay đi xuống.

Con đường đi lên hay đi xuống của ta là tùy vào thiện lực hay ác lực, hoặc còn gọi là thanh lực hay trược lực. Thí dụ ta chọn con đường tu và sáng tạo ra những tác phẩm đưa con người đi đến giác ngộ đạt giải thoát sẽ có những thiện trí thức đến giúp hay cộng tác với ta. Nếu ta chọn những con đường trụy lạc thì cũng có những người có cùng thú tính xoay quần ta.

Nếu thật sự muốn đóng góp công sức vào con đường tiến hóa chung của nhân loại, ta phải có quả cảm, vượt sợ hãi. Chính sự sợ hãi giới hạn khả năng của mình, và ngăn chận sự nối kết và hợp tác với những thiện trí thức có cùng mục đích hoặc sứ mạng để hoàn thành những công việc tạo thành quả lớn cho tương lai dân tộc và thế giới đại đồng.

Mỗi một giai đoạn có nhu cầu và môi trường riêng. Giai đoạn cần phổ biến mạnh mẽ hơn tư tưởng chủ đạo thì cần bước ra những phương tiện truyền thông lớn rộng, thay vì chỉ phổ biến trong một môi trường của đồng đạo trong nước.

Một pháp tu tốt đã cần phổ biến thì kết quả tốt của pháp tu lại cần phổ biến mạnh hơn cho hữu lợi của dân tộc nói riêng và nhân sanh nói chung.

Cái khó là người cầm bút, đặt bút xuống để đem những tư tưởng, câu văn, bút pháp, với nội tâm chân thật giúp người đọc khai tâm, mở trí, giác ngộ để chuyển dữ thành lành, chuyển đau khổ thành hạnh phúc bình an. Còn việc kỹ thuật, phương tiện thì mỗi giai đoạn đều có người trách nhiệm đảm trách.

Người có trách nhiệm đảm trách cho việc chung sẽ được chuyển đến theo nhu cầu của bàn cờ thiên cơ bất khả lậu. Việc đến giai đoạn nào sẽ có người đảm nhiệm, khi hết vai trò thì họ sẽ ra đi, ta không níu kéo lại vì tình cảm riêng tư vì công việc ta làm theo nhu cầu chung, nếu ta trì kéo thì công việc sẽ bị trì trệ sai lầm.

 

Lễ Thanksgiving 27-11-2008

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880