39. Hãy cùng bắc cầu đi lên (18-7-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 72367)
39. Hãy cùng bắc cầu đi lên (18-7-08)
18-7-08 – 4:00 giờ sáng

Tu học, tu tập, cải sửa, thanh lọc, đạt thông suốt, đạt trí tuệ là một phương trình.

Có trí tuệ, muốn chia sẻ trí tuệ, áp dụng trí tuệ để giúp cho người đạt được trí tuệ là một phương trình khác.

Học giỏi không có nghĩa là dạy giỏi, hay là biết cách dạy.

Muốn dạy phải học cách dạy và biết cách dạy. Học cách dạy mà không có khả năng để dạy thì cũng không giúp được người khác.

Đức Thầy dạy: “Tùy phong hóa dân sanh phù hợp.” Vậy thì phương pháp, phương tiện để truyền bá tùy thuộc vào thời đại, môi trường, đời sống, xã hội, dân sinh, dân tộc, hoàn cảnh, phương tiện. Ta cần quán chiếu, học hỏi cho thông triệt các yếu tố trên. Phải nắm vững phong hóa và dân sanh thì mới áp dụng phương tiện thiện xảo một cách phù hợp được.

Muốn giúp nhóm người nào ta cần biết phong tục tập quán văn hóa, người dân sanh sống như thế nào.

Vì lẽ đó nên các ý thức hệ ngoại bang không phù hợp với dân tộc Việt Nam mới gây ra chiến tranh ý thức hệ, mới gây xung đột tôn giáo.

Câu nói của Đức Thầy là cả một phương trình không những để các lãnh đạo tôn giáo hay chánh trị cần hiểu rõ để giúp đời, giúp đạo, giúp dân tộc được ấm no hạnh phúc và  hòa bình.

Bất cứ một lãnh đạo nào mà không hiểu rõ câu nói đó đều sẽ đi đến thất bại vì đã không đem lại trật tự cho người dân, người tín đồ trong tôn giáo đó, mà còn làm cho tâm họ loạn, mất đường hướng của tôn giáo đó, giáo lý đó, quốc gia mà họ đang sống.

Muốn phục vụ cho tín đồ, cho người dân, các lãnh đạo tôn giáo và chánh trị cần mở rộng tấm lòng, mở tai, mở mắt, diệt cái tôi đầy tự ái, đầy vị kỷ, đầy tham vọng đi, để yêu thương, nghe cho rõ và nhìn cho kỹ những sai lầm để điều chỉnh lại, cải sửa lại sao cho con đường hoằng hóa chánh pháp, cai nước trị dân đi vào chiều hướng mang lại sự tốt đẹp, lợi ích cho tín đồ, hay dân tộc nước nhà.

Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người sanh ra ai cũng có thiện tánh. Chỉ cần ta biết giác ngộ, cải sửa thì ta sẽ được trong sáng đạt Phật tánh, xa phàm tánh.

Hãy rủ bỏ phàm tánh không nuối tiếc. Ta phải vứt bỏ phàm tánh đầy hỉ nộ ái ố thất tình lục dục như những độc tố hay vi trùng đụt khoét thân tâm ta bao năm.

Ta càng thanh lọc nhiều thì độc tố giảm, vi trùng sân si giảm, trí tuệ tăng, sáng suốt tăng. Ánh sáng nội tâm càng tăng trưởng ta càng nghe, nhìn rõ hơn, thấy rõ cái sai của ta hại người, hại dân, hại nước nhiều hơn.

Thấy được những phương thức áp dụng sai là điều thiết yếu, vì chỉ khi thấy sai, áp dụng sai thì ta mới có cách sửa lại cho đúng. Thay vì bắc những chiếc cầu đưa dân tộc đi xuống thì ta biết bắc những chiếc cầu cho tín đồ hay dân tộc đi lên, xây dựng niềm tin, xây dựng sự đoàn kết, thì sự chia rẽ, loạn tâm của dân tộc hay tín đồ sẽ chấm dứt.

Vậy tại sao ta không cùng nhau bắc những chiếc cầu để cùng đi lên?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880