19. Sống liên tục trong giác ngộ mới đi đúng đường (15-6-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 73870)
19. Sống liên tục trong giác ngộ mới đi đúng đường (15-6-08)
 15-6-08 – 11:30 giờ sáng

Làm thế nào để luôn sống như là một người được giác ngộ?

Đó là một câu hỏi thường được người tu tập hoặc một người sống bình thường hay tự hỏi và ao ước có khả năng đạt được.

Làm sao để không lầm những lúc ta không giác ngộ mà tưởng rằng mình đã và đang, hay luôn luôn sống trong giác ngộ?

Thân thể ta luôn thay đổi, bộ tuần hoàn ta luôn thay đổi, cảm giác ta luôn thay đổi biến chuyển theo giác quan và cảm quan. Tâm thức ta luôn thay đổi theo hoàn cảnh, thời sự, thời tiết, mọi diễn biến và biến chuyển của mọi sự vật có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp với ta.

Muốn biết rõ về ta, tâm thân ý ta phải định và theo dõi sự diễn biến giữa ta và mọi sự vật.

Muốn có khả năng theo dõi, biết rõ về sự biến chuyển giữa ta và vũ trụ, thần thức ta phải sáng suốt và nhạy bén. Ta phải  bắt kịp sự xuất phát, mọi phản ứng thuận và nghịch của tâm thân ý.

Có những phản ứng thuận tốt, nhưng cũng có những phản ứng thuận gây kết quả xấu. Vì thế cuộc đời của ta rất tùy thuộc vào phản ứng của chính mình phản ứng của người.

Có nhiều khi phản ứng của mình là do mình, do tánh mình nóng nảy, tánh mình xấu, tốt, nhu nhược hay dung hòa, yếu đuối hay dũng cảm.

Có lúc phản ứng của người cũng do mình vì mình vụng về, không có khả năng hành xử, vì mình ngông nghênh hay nói năng quá lời, vung tay quá trán cho dù việc mình làm có ý tốt đầy thiện ý.

Muốn có sự sáng suốt ta cần tinh thần bình đẳng, chân thật nhận rõ mọi việc xảy ra theo lý tự nhiên, với một đầu óc quán sát mọi dữ kiện, sự kiện rõ ràng không thiên vị giữa ta và người trong mọi ngoại cảnh xảy ra.

Có như thế ta mới biết những hậu quả, hệ quả, kết quả là do đâu? Do ta, do người, hay do ngoại cảnh.

Ta không thể nào giải quyết để tự điều chỉnh ta như thế nào trong mọi nhịp thở của đời sống nếu thiếu giác ngộ. Giác ngộ không phải chỉ biết không, mà phải biết rất rõ và tường tận. Khi biết rất rõ, tường tận mỗi việc xảy ra trong đời sống ta mới có thể sống trong giác ngộ.

Sống liên tục trong giác ngộ ta mới đi đúng đường.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880