NKTL V: TÂM ĐẠO DÂN TỘC

06 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 116486)
NKTL V: TÂM ĐẠO DÂN TỘC

tamdaodantoc

CỬU LONG
California, Hoa Kỳ 2008“Có chân tâm hay tâm chân thật ta mới có nền tảng phát triển trí tuệ sáng suốt thấy biết mọi sự như là, rõ ràng không bị sự ràng buộc của quá khứ tàng tích lưu trữ của đầu óc nhiễm trần. Lúc đó ta mới bất phân nhân ngã và có tình thương dân tộc và đạo pháp thật sự. Chân tâm sẽ chuyển hóa mọi trở ngại thành những bực thang cho chúng ta đi đến thành tựu mọi công sức đóng góp cho sự giữ nước và bảo tồn mọi công trình sáng tạo của cha ông ta để lại."(trích bài Tâm nguyện chân chánh sẽ được thành đạt, trong quyển Nhật Ký Tâm Linh V: Tâm Đạo Dân tộc, Cửu Long xb 2008 )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880