97. Dùng chiêu bài tôn giáo là hướng dẫn con người cùng bước vào Địa ngục giáo

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 74960)
97. Dùng chiêu bài tôn giáo là hướng dẫn con người cùng bước vào Địa ngục giáo

16-11-2006 – 5:30 giờ sáng

Mở Tâm rồi mở Trí. Có khi nào mở Trí trước rồi mới mở Tâm? Có khi nào Tâm Trí cùng mở?
Vì sao Tâm Trí cùng đóng? Vì sao Tâm mở mà Trí vẫn đóng, và vì sao Trí mở mà Tâm vẫn đóng?

Tâm là tim mà Trí là óc. Tâm Trí không mở là vì Tâm nghẻn, và Trí nghẻn, tức óc và tim đều nghẻn. Cả hai đều nghẻn hay đều đóng, là vì cả hai đi đồng bộ ảnh hưởng hỗ tương.

Nếu huyết mạch trong người ta thông thì tim óc song hành và ảnh hưởng hỗ tương. Huyết mạch nằm trong thân, tim nằm trong tâm, và óc nằm trong trí.

Người tu tập cải sửa dần giúp cho tâm thân ý hay huyết mạch, tim, và óc điều hòa do tâm thần càng ngày càng được ổn định. Khi tiểu vũ trụ tâm thân ý của con người được ổn định, thì sẽ hòa điệu cùng đại vũ trụ.

Tiểu vũ trụ là Nhân, đại vũ trụ là Địa, sẽ hội nhập với cõi Thiên. Lúc đó Nhân Thiên Địa hợp nhất. Con người tuy nhỏ nhoi nhưng đó là một, đã trở nên một bộ máy vĩ đại có thể thu nhận tất cả những biến thiên của vũ trụ Trời Đất.

Cái Biết của tiểu vũ trụ hay con người này vô giới hạn.

Vì sao cái Biết này vô giới hạn?

Vì cái Biết của một nhà thông thái có giới hạn trong ngôn ngữ và sự khám phá của con người. Còn cái Biết của người tu được thanh lọc để có được trí tuệ Bát Nhã, có lục thông, tức hiểu rõ sự hoạt động của Thân Tâm Trí của con người, thì vượt hữu hạn tiến tới Đại Giác.

Đại giác là sự giác ngộ toàn diện, cái biết không có giới hạn vì khi đại giác ngộ thì hòa quang với Thượng Đế thu nhận tất cả sự biến thiên của Trời Đất.

Sự biến thiên của Trời Đất thì không ngừng mỗi giây mỗi phút đều thay đổi mà Trí Đời không bắt kịp.

Trong Tân Thiên Niên Kỷ, con người không còn nhìn nhau qua phẩm trật, tôn giáo, mà nhận biết nhau qua Ánh Sáng Nội Tâm, tức ánh sáng phát ra từ bên trong của mỗi con người.

Nội tâm càng sáng thì nội lực càng sáng, sẽ đánh bạt cả tha lực hay âm lực (negative force).

Tại Việt Nam, vùng nào có nhiều người tu vùng đó sẽ phát triển mạnh về mọi phương diện, không có âm lực hay trở lực nào kềm chế hay đè bẹp được.

Tôn giáo sẽ không phát triển được bằng áp lực chánh trị hay các mưu đồ cá nhân, mà tôn giáo chỉ có thể phát triển bằng tình thương.

Tôn giáo đồng nghĩa với Tình thương và Trí tuệ. Cái gì không phải tình thương và trí tuệ, cái đó không phải là tôn giáo, mà là núp bóng tôn giáo để vận dụng tiền tài và quyền lực.

Tiền tài tôn giáo hay quyền lực tôn giáo là đi ngược chiều với sự phát triển tâm linh của con người.

Dùng chiêu bài tôn giáo là thay vì đưa con người đi đến giải thoát thì lại hướng dẫn con người cùng bước vào Địa Ngục Giáo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880