9. Tự Tin Thật (1-7-84)

28 Tháng Tám 200712:00 SA(Xem: 71114)
9. Tự Tin Thật (1-7-84)

1-7-1984

Tự tin dựa trên cái thật đưa ta đến sự sáng suốt.

Tự tin đặt trên ảo giác đưa ta đến mù quáng.

Ảo giác là gì? do đâu có?

Ảo giác là cái mà người ta tưởng.

Ảo giác do ta tạo ra hay người khác tạo ra cho ta?

Con người đặt tự tin trên ảo giác khi không kềm chế được dục vọng của mình vì dục vọng khiến ta chỉ muốn nghĩ những cái ta thích nghĩ, chỉ muốn nghe
những cái ta thích nghe, chỉ muốn biết những cái ta thích biết, chỉ muốn làm những điều ta thích làm.

Tự tin đặt trên cái thật chỉ có nơi những người đã diệt ngã, biết nghĩ những điều mình không muốn nghĩ, biết nghe những điều mình không muốn nghe, biết
làm những điều mình không muốn làm và biết nhìn những gì mình chưa bao giờ nhìn.

Khi con người không còn bị xô đẩy bởi dục vọng họ mới nhìn thấy cái thật. Nhìn thấy cái thật mới đưa đến sự tự tin trong sáng suốt hay sự tự tin thật.

Sự tự tin thật gia tăng theo mức độ của sự hiểu biết.

Sự tự tin thật giúp cho ta biết rõ ta, biết ta nên và không nên làm gì. Khi ta biết rõ ta và biết ta nên và không nên làm gì ta không còn hoang mang sợ
hãi.

Tâm ta chỉ định khi sự hoang mang sợ hãi không còn.

Khi ta định tâm ta mới làm chủ được đời sống của chính ta, ta mới hòa được với vũ trụ, với sự tự nhiên và thoát khỏi sự nghiền nát của bánh xe tạo hóa.

Sự tự nhiên là gì?

Sự tự nhiên là Đạo, là sự hòa hợp giữa con người và con người, con người và vũ trụ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880