77. Tu Tập Liên Tục và Hợp Nhất Tâm Thân Ý hay Ta Sống Trong Tế Bào, Trong Phân Tử, Ta Sống Trong Cõi Trung Đạo

01 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 74092)
77. Tu Tập Liên Tục và Hợp Nhất Tâm Thân Ý hay Ta Sống Trong Tế Bào, Trong Phân Tử, Ta Sống Trong Cõi Trung Đạo

 2-11-07 - 4:00 giờ chiều

Thế nào là chương trình làm việc của một nhà đạo học? Một nhà tâm linh học?

Không có định nghĩa cho một người đạo học hay tâm linh học nếu đó là một người thật sự đi tìm đạo, tu học để tiến hóa và phát triển tâm linh.

Đó là một chương trình không chương trình vì khi đề ra một chương trình ta sẽ trở nên một nhà nghiên cứu về đạo học hay tâm linh, hay còn gọi là bộ môn Thần Học.

Có bao nhiêu người học về Thần học mà tiếp cận thật sự với thế giới tâm linh, thế giới siêu khoa học, siêu tôn giáo. Một thế giới vừa vô hình vừa hữu hình, vừa vô sắc vừa hữu sắc. Một thế giới có khả năng biến hóa vạn năng hay thiên biến vạn hóa mà nền giáo dục trên thế giới không có khả năng đề ra chương trình để tiến tới hay đạt được.

Đó là một thế giới đạo học văn minh siêu việt mà con người chỉ có học hỏi bằng cách vượt được bức tường thành Âm Thanh Sắc Tướng.

Vì sao không thể đặt ra một chương trình cho Đạo học để tiến tới một thế giới vô ngã vô tướng?

Vì bước vào trường Đạo học con người không học bằng cái thức nữa mà phải học bằng Thần Thức, bằng dòng điện đa năng. Không phải chỉ bộ óc làm việc mà cả một bộ máy của tiểu vũ trụ làm việc từ điện năng của tất cả các tế bào cùng làm việc, trao đổi, thay đổi từng sát na. Vì thế bộ máy tuần hoàn lẫn tứ chi, thân thể luôn luôn cùng trao đổi để đưa ra những tín hiệu nhanh chóng với vận tốc nhanh hơn ánh sáng.

Biết được những điều trên nên mắt tai mũi lưỡi thân ý  cùng nhận, phản ứng, trao đổi đồng bộ. Nên ta và tế bào ta là một, cùng làm việc đồng bộ với các tế bào của óc, tim, gan, phèo, phổi.
Như thế ta mới đủ điện năng để sống một lúc ba thời kỳ quá khứ, hiện tại, vị lai đồng bộ và toàn diện.

Vì thế ta có khả năng đồng điệu với đại vũ trụ, mà cũng có thể sống trong một phân tử vi tế vi vi tế.

Vì thế khi bước hẳn vào con đường Đạo Học cực kỳ khó khăn này, sự sinh hay sự tử đồng bộ nên không sinh mà cũng không tử, ta là ta mà đồng thời là một phân tử cực kỳ nhỏ mà mắt trần không nhìn thấy.

Khi có khả năng sống trong một phân tử, ta không còn sống phân hai, hay còn được gọi là thế giới nhị nguyên và nhất nguyên. Đối với phân tử chỉ có một thế giới gọi là Đại Đồng Nhất Thể.
Sống trong tế bào, phân tử ta sống trong cõi Trung Đạo, một thế giới vô quái ngại.

Ta không tu tập theo chương trình nữa, mà phải tu tập liên tục và hợp nhất tâm thân ý.

Ghi chú: Kính cám ơn John R. Searle, tác giả The Rediscovery of the Mind đã soi sáng cho tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880