65. Đứng ngoài lá số tử vi

04 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 71641)
65. Đứng ngoài lá số tử vi

24-5-1991

Mỗi ý tưởng bất chợt đến đều phải thực hiện không nên chần chờ để trí đời làm thối lui xoay chuyển theo chiều hướng khác hay bỏ qua. Việc gì do trí đời mà bỏ qua, khi ý tưởng đột biến trở lại là việc đó đúng và phải thực hiện.

Thời cơ từ nay tiến mãi chớ không lùi. Mọi việc đều theo biến chuyển của thiên cơ không do sự sắp xếp đặt hay mong muốn. Phải tùy cơ ứng biến. Mọi trở ngại là để hướng dẫn con đường đi, phải tinh tế để bắt kịp ngay mà làm việc cho thuận chiều.

Phải can đảm nói, làm, và viết sự thật những gì đã nghĩ, và cũng là do ơn trên chuyển ý để làm việc. Phải tận diệt sợ hãi mà bước tới.

Khi một lòng một dạ trung hiếu hành đạo bất vụ lợi sẽ thoát hết mọi hiểm nguy. Người có sứ mạng hành đạo được ơn trên phán quyết, không còn nằm trong vận may rủi của lá số tử vi, mà làm việc theo sự vận chuyển của bề trên. Dù có mọi khó khăn là để tôi luyện ý thức Đạo, trui rèn sự học hỏi để đào sâu kinh nghiệm và sự hiểu biết hầu đối phó với mọi khó khăn trở ngại do những người hành đạo sai lầm tạo ra. Cứ một mực tiến bước. Sự ngay thẳng, lòng trung thực, một lòng vì Đạo vì Thầy Tổ sẽ được ơn trên che chở, bảo vệ cho đến thành công viên mãn mọi bề.

Con đường càng khó khăn, càng gặp nhiều sóng gió trở ngại, ý chí càng mạnh mẽ. Phải bền tâm vững chí quyết không lùi thì mới đạt được sở nguyện.

Mọi việc đến đều là cơ hội cho sự vận chuyển của mối đạo. Rồi tất cả sẽ đổ về một mối hỗ trợ cho việc làm Chánh Đạo. Lòng người rồi đây sẽ muôn người như một, làm sáng danh nguồn đạo Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương.

Phải nhẫn nhục, bền chí, kiên trì mà tiến bước, vượt mọi trở ngại, mới hành được Chánh Đạo.

Lòng tin vững chắc sẽ đánh bạt mọi sợ hãi yếu hèn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880