62. Có Thể Ra Đi Trong Âm Thầm

27 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 74501)
62. Có Thể Ra Đi Trong Âm Thầm

26-8-07 - 11:30 giờ trưa

Tu học, tu tập, tu hành theo phương pháp nhanh hay theo Tâm Pháp nhanh?
Như thế nào là họa sĩ, thợ vẽ, nhạc sĩ, thợ nhạc?
Như thế nào là một nhà đạo học, tâm linh học, và như thế nào là một kỹ thuật viên về đạo học, tâm linh học?
Có thể có chuyên viên,  kỹ thuật viên về đạo học, tâm linh học không?
Hay một nhà chuyên môn về đạo học, tâm linh học?
Làm thế nào để tránh khỏi trở thành thợ vẽ, thợ nhạc, thợ viết?
Làm thế nào để tránh trở thành một kỹ thuật viên về đạo học, tâm linh học, hay một nhà chuyên môn về tôn giáo? Một nhà chuyên môn về đạo học, tâm linh học?
Trở thành thợ vẽ, thợ nhạc, thợ viết dễ hay trở thành nhạc sĩ, họa sĩ, thi sĩ, văn sĩ dễ?
Trở thành một chuyên viên về đạo, về tâm linh, hay tu sĩ khó hay trở thành một nhà đạo học, tâm linh học dễ?

Cả hai con đường đều khó, nhưng lại có những mục đích khác nhau.

Người họa sĩ, nhạc sĩ, có thể trở thành một thợ vẽ hay thợ nhạc, nhưng ngược lại muốn trở thành một họa sĩ, nhạc sĩ, hay văn sĩ thực thụ thì rất khó.

Cũng như một nhà chuyên viên về đạo học hay tâm linh học rất khó có thể trở nên một nhà tâm linh học, đạo học thật sự.

Một chuyên viên, một người thợ thì ai cũng có thể biết đến, nhưng những kẻ phục vụ thật sự cho hội họa, âm nhạc, đạo học hay tâm linh học có khi không ai biết đến cả cuộc đời. Họ có thể ra đi vĩnh viễn và âm thầm cho con đường mà mình lựa chọn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880